28 މާޗް 2015
Mohamed Nasheed
 

ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބަލާނަން - އެމެރިކާ

މާޗު މަހުގެ ފަންސަވީސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްގައި ހުކުރުދުވަ...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
Club Maldives Cup 2015
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީއަތަކީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ