raajjemv logo
ބުރާސްފަތި 22 އޭޕްރިލް 2021
COVID-19
Update
last updated: 21 April 2021
COVID-19 Statistics
253
new cases
26920
positive
71
deaths
Vaccine Update
Today
1589
first dose
5467
second dose
Total
285562
first dose
56817
second dose
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
9
0
Updating...
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑި އެރުވުމާއި، އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި، ފާއިތުވި ރޯދަމަހު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ނުނިކުމެވި، މިފަދަ މާހައުލުތަކުން ކުދިން މަހުރޫމްވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
1
އިސްމާއިލް އާޒިމް
19
ލިޔުން
199,698
ވިއުސް
2
ޝިއުނާ ސޯލިހް
26
ލިޔުން
153,181
ވިއުސް
3
ނަހުފާ މުހައްމަދު
19
ލިޔުން
137,348
ވިއުސް
4
އިސްމާޢީލް ޝާހް
40
ލިޔުން
124,746
ވިއުސް
5
ފާތިމަތު އުދުމާ
22
ލިޔުން
123,448
ވިއުސް