30 މާޗް 2015
Mohamed Nasheed
 

ވިސާމް އާއި ޒަރީރު ޝަރުތަކާ ނުލާ ދޫކޮށްލައިފި

"އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރު މުހައްމަދު ވިސާމް އަދި ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޒަރީރު އަދި ވިސާމް ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވ...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
Club Maldives Cup 2015
ކުޅިވަރު
ލުއި ޚަބަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ޚިޔާލު ހޯދުން
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީއަތަކީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ