އަންގާރަ 31 މާރޗް 2020
06 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 07
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
10:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޗަން އޭޖެންސީން ބުނާގޮތުގައި، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން#ކޯވިޑް19ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މީހެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:38