ބުދަ
06
ޑިސެންބަރު
2023
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
މަންޒަރުން

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަމަނުޖެހުން

ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދެކުނުގެ ޚާން ޔޫނިސްގެ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެހީތެރިވެދެނީ: ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ވަގުތީ ހަނގުރާމައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އިސްރާއިލުން އަންނަނީ ޣައްޒާއަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަލާ ދެމުން. -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާރސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 06.12.2023

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
83,743
ވިއުސް
43
ލިޔުން
4
93,390
ވިއުސް
30
ލިޔުން
3
104,341
ވިއުސް
30
ލިޔުން
2
132,699
ވިއުސް
36
ލިޔުން
1
154,756
ވިއުސް
41
ލިޔުން