29 މާރޗް 2017 | ބުދަ | ރޭވަ 4 | 1 ރަޖަބު 1438 | މެންދުރު: 12:15


ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމް ދައުވާގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ތާވަލް ކޮށްފި

  • އަޑުއެހުން އޮތީ ބުދަދުވަހު 1:30 ގައި
  • ޔާމީން ބަންދުކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު އާރަށުގައި
  • ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ މިހާރުވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކޮށް ބަންދެއްގައި
8 ގަޑިއިރު ކުރި 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ރާއްޖޭގައި އަންބު ހެދޭ ދުވަސްވަރާ ގުޅިގެން ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި އަންބު ގިނަ އަދަދަކަށް ވިކެމުންދަނީއެވެ -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް