29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15


ބޭސްފަރުވާ އަށް އަދީބު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ހުއްދަ ދޭނެ ފަރާތެއް އޮޅިއްޖެ!

  • ފުލުހުން ބުނަނީ އަދީބާ މެދު ގޮތް ނިންމާނީ ކަރެކްޝަނުން ކަމަށް
  • ކަރެކްޝަނުން ބުނަނީ އަދީބާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮތީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް
  • އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް
1 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އެންމެ 12 ޖަލްސާ، 53 ދުވަހު ޗުއްޓީ

1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަޒްރާ ނަސީމް ހޯދަނީ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޒައިދުލް އަމީން އަނެއްކާ ވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުޖޫ ނައީމް ހޯދަނީ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އިލްކްޝަންސް ކަމިޝަނުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލި މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން: ޕޮލިސް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އޭސީސީން މިއަހަރު ވެސް ނިންމާފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާދިނުމުގެ މައްސަލަތައް!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ކާޑު ހިފައިގެން ދަނިކޮށް ފަރަށް އެރިި ކޮޅުވެއްޓި ފުންކޮށްފި


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ނުބާއްވާނެ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަށް ނެތް: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާއިން 100 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއްޖެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ކުޅިވަރު

ޔުނައިޓެޑުން ޕެރެސިޗް ހޯދަން ޝައުގުވެރިވޭ: އިންޓަ މިލާން

37 މިނެޓު ކުރިން

އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯތްބާއެކު 25 އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓީ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި


2 ގަޑިއިރު ކުރި

އޭއެފްސީ ކަޕް: ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރަން މާޒިޔާ ބެންގަލޫރަށް ފުރައިފި


3 ގަޑިއިރު ކުރި

އަންނަ ސީޒަނަށް ސްކޮޑް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ: ކޮންޓޭ


20 ގަޑިއިރު ކުރި

ރަމްޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2017: މޯޑަސް އޮޕަރަންޑީ އާއި ޝުގަރްކޯން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި


21 ގަޑިއިރު ކުރި

ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ތައްޓާއި އެކު އެންރީކޭ ބާސާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވެއްޖެ


21 ގަޑިއިރު ކުރި

އަނިޔާ އާއި ގުޅިގެން ދަގަނޑޭ ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި


21 ގަޑިއިރު ކުރި

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ދިޔަޔަސް ދާނީ ސްޕެއިންގެ ކްލަބަކަށް: ކޯސްޓާ


22 ގަޑިއިރު ކުރި

އަކޫ އާއި އައްމަޑޭ ހިމަނާ ކޮލިފައިން މެޗު އަދި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި


1 ދުވަަސް ކުރިން

އެފްއޭކަޕް: ލީގު ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އިން 13 ވަނަ ތަށި އުފުލާލައިފި


1 ދުވަަސް ކުރިން


ރޯދަ ވީޑިއޯ 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ތޮއްޑޫއިން ގެންނަ ބިލެއް ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް