28 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފުލުހުންގެ އެހީއާ އެކު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުސްކޮށް ތަކެތި ދަރުބާރުގެއަށް ގެންގޮސްފި

ހ. ތެމާގައި ހަދާފައި ހުރި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހުސްކޮ ތަކެތި ޕީޕީއެމް އޮފީހަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ހަވީރު ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެ...
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
ބޮޑަށް ތާއިދު އޮތީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްތަ؟
  • ރައީސް މައުމޫނަށް
  • ރައީސް ޔާމީނަށް
ނަތީޖާ