6 ޖުލައި 2015
Mohamed Nasheed

ރާއްޖޭން އުމުރާ އަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލުނުތާ ތިން ދުވަސް!

ރާއްޖޭން އުމްރާ އަށް ދިޔަ ފިރިހެނަކު ގެއްލުނުތާ ތިން ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މައްކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަ...
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
އަދީބަށް ނައިބު ރައީސްކަން ދިނުން - ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟
  • އާއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ