އާދީއްތަ
05
ފެބްރުއަރީ
2023
Advertisement
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
މަންޒަރުން

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަމަނުޖެހުން

Advertisement
ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 04.02.2023

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
4
115,141
ވިއުސް
18
ލިޔުން
3
115,295
ވިއުސް
23
ލިޔުން
2
147,521
ވިއުސް
49
ލިޔުން
1
166,438
ވިއުސް
32
ލިޔުން