ހޯމަ
26
ފެބްރުއަރީ
2024
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
މަންޒަރުން

ފަލަސްތީން-އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ

ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގައި އުފަންވެ ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި އަހުމަދު އަޒާމް އޭނާގެ ދަރިފުޅު މުހާނަދުގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 25.02.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
64,476
ވިއުސް
32
ލިޔުން
3
78,870
ވިއުސް
37
ލިޔުން
2
101,846
ވިއުސް
48
ލިޔުން
1
179,456
ވިއުސް
67
ލިޔުން