ހޯމަ
22
އޭޕްރިލް
2024
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
މަންޒަރުން
ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، އުތުރު އަޔަލޭންޑްގެ ބެލްފާސްޓްގައި، ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް ބޯޑަރު ވަކިކުރާ ފާރުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކެއް ކައިރިން މީހަކު ހިނގާލާފައިދަނީ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 22.04.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
60,055
ވިއުސް
23
ލިޔުން
3
81,412
ވިއުސް
30
ލިޔުން
2
108,314
ވިއުސް
36
ލިޔުން
1
135,762
ވިއުސް
38
ލިޔުން