14 ފެބްރުއަރީ 2016

ފަރިޔާޒް ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސްޕޯޓސް އެޑިޓަރު ހުސެން ފަރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސެން ފިޔާޒް މޫސާ ސޮއި ކުރައްވައި ކޮލިޝަނަ...
ވީޑިއޯ
ވާހަކަ
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ
އެޑިޓޯރިއަލް
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
ދިރާގުގެ ޗެއާމަން ކަމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަޝްމަލީ ވަކިކުރައްވަން ފެނޭތަ؟
  • އާނއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ