ބުދަ 23 ޖޫން 2021
COVID-19
Update
last updated: 23 June 2021
COVID-19 Statistics
145
new cases
72294
positive
207
deaths
Vaccine Update
Today
115
first dose
839
second dose
Total
315397
first dose
184212
second dose
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
3
0
Updating...
ޔޫރޯ 2020 - ސްވިޓްޒަލެންޑާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިޓަލީން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އެޓީމު ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި. އިޓަލީން ކުޅުނު ދެ މެޗު ވެސް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވީޑިއޯ
 
ionicons-v5-c

Raees Office Press | 22.06.2021

ionicons-v5-c

Raees Office Press | 22.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 21.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 20.06.2021

ionicons-v5-c

Falasurukhee | 19.06.2021

ionicons-v5-c

MDP Gaumee Majilis | 17.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 16.06.2021

ionicons-v5-c

Falasurukhee | 15.06.2021

ionicons-v5-c

Economic Ministry Press | 14.06.2021

ionicons-v5-c

Gedhoruveriya Loan Thaaraf kurun

ionicons-v5-c

Falarurukhee 13.06.2021

ionicons-v5-c

Mohamed Rasheed Bigey Interview | 10 06 2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 10.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 09.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 08.06.2021

ionicons-v5-c

Raeesuljumhooriyya Ibrahim Mohamed Solih Noosverinnaa Bahdhalukurehvun | 08.06.2021

ionicons-v5-c

241 Committee Press Conference | 07.06.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 06.06.2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Raees Nasheed ah hamala Dhinthaa 1 Mas By Azim | 06 06 2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 06.06.2021

ionicons-v5-c

Raees Nasheed ah dhin hamalaa aa gulhigen fuluhun baavaa noosveringe bahdhaluvun | 06.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 05.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 03.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 02.06.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 1.06.2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Narudhama Nizaam vefaivanee Fuvahmulakah museebaathakah By Shiuna | 31 05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 31.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 31.05.2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Magey Audit Report By Makhthoom | 30 05 2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Roanveehey noonee annanvee Rulhihey Report By Shiura | 29 05 2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Raees Solih ge Oagaatherikan Rayyithu Meehaage Dhiriulhumah | By Azim | 27 05 2021

ionicons-v5-c

Magey Report | Muizzuge Izzaiy Report | 28 05 2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 30.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 30.05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 29.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 29.05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 27.05.2021

ionicons-v5-c

MDP in baavvaa noosveringe bahdhaluvun | 27.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 27.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 27.05.2021

ionicons-v5-c

Netu Heyo Event | 27.05.2021

ionicons-v5-c

Minister Mariya Interview | Ma Morning View gai alifaan roavun | 27.05.2021

ionicons-v5-c

Muizzu Interview | Ma Morning View gai Alifaan Roavun | 27.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press | 26.05.2021

ionicons-v5-c

Raees Office in baavvaa noosveringe bahdhaluvun | 25.05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 24.05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 25.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Press l 24.05.2021

ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.05.2021

ionicons-v5-c

HEOC Bavva Noosveringe Bahdhaluvun | 23.05.2021

ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
1
33
ލިޔުން
346,265
ވިއުސް
2
26
ލިޔުން
171,782
ވިއުސް
3
17
ލިޔުން
129,445
ވިއުސް
4
22
ލިޔުން
124,320
ވިއުސް
5
16
ލިޔުން
117,417
ވިއުސް
raajjemv logo

All rights reserved