raajjemv logo
ބުރާސްފަތި 06 މެއި 2021
COVID-19
Update
last updated: 05 May 2021
COVID-19 Statistics
734
new cases
32665
positive
74
deaths
Vaccine Update
Today
1011
first dose
5278
second dose
Total
299407
first dose
119518
second dose
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
5
0
Updating...
ރަމަޟާން 1442 - ރަސްފަންނު މޫދުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މަޖާކުރަނީ، މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށް މޫދުގެ އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމަކީ ކުދިން ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
1
ޝިއުނާ ސޯލިހް
30
ލިޔުން
264,836
ވިއުސް
2
ނަހުފާ މުހައްމަދު
24
ލިޔުން
249,364
ވިއުސް
3
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
18
ލިޔުން
219,950
ވިއުސް
4
އަމްނާ އިމާދު
25
ލިޔުން
188,484
ވިއުސް
5
އިމާދު ލަތީފް
11
ލިޔުން
177,332
ވިއުސް