4 ޖުލައި 2015
Mohamed Nasheed

ރާއްޖޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަނީ ގެއްލިފައި، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިދާނެ!

ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސާފުކުރުމާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭ ކެމްޕެއިނެއް އާދިއްތަ ދުވަހު (މިއަދު) ފަށައިފިއެވެ. ޑެންގީއާ ގުޅިގެން ސާފުކުރުމާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލް...
ތަރިކަ
ކުޅިވަރު
5 ސުވާލު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ރިޕޯޓް
ލުއި ޚަބަރު
ޚިޔާލު ހޯދުން
އަދީބަށް ނައިބު ރައީސްކަން ދިނުން - ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟
  • އާއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ