މުޅި ދުނިޔޭން ހޮވުނު އެންމެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް، އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅުގެ ނަތާޝާ
18 ގަޑިއިރު ކުރި
ބިން ހެލުމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށްކުރި ތުރުކީގެ 10 ޕްރޮވިންސެއްގައި 3 މަސް ދުވަހުގެ ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި
20 ގަޑިއިރު ކުރި
ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
24 ގަޑިއިރު ކުރި
ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5000 އާއި ގާތްކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ސީރިއާ އާއި ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެތައް ހާސް ގެއެއް ހަލާކުވެފައިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ތުރުކީ އާއި ސީރިއާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4372ށް އަރައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަށްގުނަ އިތުރުވެދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ތުރުކީއާއި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1000ން މައްޗަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޑިއަން ރެއިލްވޭސްއިން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުން ދިޔަ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ތުރުކީއާއި ސީރިޔާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200ން މައްޗަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
އީރާނުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އާޔަތުﷲ މައާފް ދެއްވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް އަވަހާރަވެއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ "ސްޕައި ބެލޫން" އެމެރިކާއިން ވައްޓާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރޭޕް ރިޕޯޓް ކުރަން އުޅުމުން ހައްޔަރު ކުރި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސްރީލަންކާއަށް ގޯސްކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ވިކްރަމަސިންގހަ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފު މައުލޫމާތުތަކެއް ހުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ވިކިޕީޑިއާ މަނާކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ ބެލޫނަށް އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެއާ އިންޑިޔާ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި އަލިފާން ހިފުމާއި ގުޅިގެން އަނބުރާ ފުރިތަނަށް ޖައްސައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މަހު ދަށަށް ގޮސްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އެމެރިކާއިން ބުނި "ސްޕައި ބެލޫން" އަކީ މޫސުން ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ ސިވިލިއަން އެއަރކްރާފްޓެއް: ޗައިނާ
5 ދުވަަސް ކުރިން