ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ޓައިމްލައިން، ވީޑިއޯ އަދި ހެޔޮ ދުޢާގެ މެސެޖު

13 May 2021

raajjemv logo

All rights reserved