ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ އޭސީ މިލާން އިން ކަށަވަރުކޮށްފި
5 ގަޑިއިރު ކުރި
10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ބަޔާން އިން އުފާ ފާޅުކޮށްފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ގޯލްކީޕަރު ރިކޯ އައިސީޔޫގައި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުލަމް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތިން ވަނައިގައި ނިންމާލައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ގުރެއިރޯ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލަނީ
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އެމްބާޕޭގެ ސާފު ޖަވާބެއް
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި އުފުލާލުން
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
7 ގަޑިއިރު ކުރި
އާސެނަލް ސީޒަން ނިންމާލީ ސްޓައިލްގައި
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް އެސްޓަން ވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް
10 ގަޑިއިރު ކުރި
ހާލަންޑަށް ރަންބޫޓް ހަވާލުކޮށްފި
10 ގަޑިއިރު ކުރި
25 މެޗަށްފަހު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލި
10 ގަޑިއިރު ކުރި
އެވަޓަން ސަލާމަތްވެއްޖެ، ރެލިގޭޓްވީ ލެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް
18 ގަޑިއިރު ކުރި
ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބަޔާން އިން އޮލިވާ ޚާން އަދި ސަލިހަމިޒިޗް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު އެއްވަރުވެ އިއްތިހާދަށް ލީގު ލިބިއްޖެ
24 ގަޑިއިރު ކުރި
31 އަހަރަށްފަހު ލޫޓަން ޓައުން، އިނގިރޭސި އެންމެ މަތީ ލީގަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދަން މޮރީނިއޯ އަށް ބަޖެޓެއް ނެތް: ޓޮޓީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ސާފަށް ތައްޔާރުވާން ދިވެހިން ޖަޕާނަށްދަނީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
އިތުރު ސީޒަނެއް އަހަންނަށް ހައްގު: ޕީއެސްޖީ ކޯޗު
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޕެލޭ ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުވި މެޗުން ގައުމީ ޓީމަށް މޮޅެއް
1 ދުވަަސް ކުރިން