'ކަރަބޯ ކަޕް' ކްލޮޕަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ކާމިޔާބު!
13 ގަޑިއިރު ކުރި
ޓުޗެލް ބަޔާން ދޫކޮށްލާތީ، ޑަޔާ ކަންބޮޑު ވެއްޖެ
17 ގަޑިއިރު ކުރި
މިވަގުތު ފޯކަސް އޮތީ ބަޔާނަށް، އެހެން ކުލަބަކަށް ނޫން: ޓުޗެލް
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ބިނާ ކުރަމުން މިދަނީ މޮޅުވުމުގެ ރޫޙެއް: އެމެރީ
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިން ހަވާލު ކޮށްފި
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް، އަޒްމީން ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީ!
17 ގަޑިއިރު ކުރި
ވެންޑައިކްގެ ގޯލުން ކަރަބޯ ކަޕް ލިވަޕޫލަށް
23 ގަޑިއިރު ކުރި
އަލްމޭރިއާ ކައިރިން އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކޭންގެ ދެ ލަނޑުން ބަޔާނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ގެޓާފޭ ކައިރިން ބާސެލޯނާ އަށް ހަތަރު ލަނޑުގެ މޮޅެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަނިމޮޅެއް، އާސެނަލް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނާގަލްސްމަންގެ ފާޑު ކިޔުން ބަޔާނަށް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޓުޗެލް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބަޔާނަށް މަތީ ހަރުފަތުގައި ނޯވެވޭ!
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރެޓްކްލިފް އަކީ ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ: ޓެން ހާގް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ދެން ބޭނުންވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކުރަން ގައުމީ ޓީމެއް: ގާޑިއޯލާ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރެކޯޑަށް ނުވިސްނަން، އެކަމަކު އުފާވެއްޖެ: އަލޮންސޯ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބަޔާންގެ މައްސަލަ އަކީ ހަމައެކަނި އަހަންނެއްނޫން: ޓުޗެލް
3 ދުވަަސް ކުރިން
މައިންޒް ބަލިކޮށް، ލެވަކޫސަނުން ރެކޯޑާއެކު ކުރިއަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުވި މައްސަލަ އަލްވޭސްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން