އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13

ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު، ބޫޓާނުން ރާއްޖެ ބަލިކުރުން

2019 ޑިސެންބަރު 06 - 1,849

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު، ބޫޓާނުން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ދަޝްރާތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ކުރިޔަށްޖެހި އެޓޭކްކުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ބޫޓާނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެޓޭކްތައް ހުއްޓުވައިފައެވެ. އަދި ބޫޓާނުން ދިޔައީ އެޓީމުގެ ހަލުވި ފޯވާޑުންގެ ބޭނުން ހިފައި ކައުންޓާ އެޓޭކްގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ބޫޓާނުން ބޫޓާނުން ރަނގަޅަށް ކުޅުނުއިރު އެޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޝިމީ ޑޯޖީ އެވެ. މިއީ ބޫޓާނަށް ލިބުނު ކޯނަރުގެ ބޭނުން ހިފައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގައި ބޫޓާނުން ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މި މެޗުގައި މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި ޕުބީ ތީންލީ އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ.