ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗު

2019 ނޮވެންބަރު 19 - 1,448

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ގުއާމް ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ. މި މެޗުގައި ރާއްޖެއަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ސަމޫހް އަލީ (ސަމުއްޓެ) އެވެ. އަނެއް ލަނޑަކީ ގުއާމް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުން ބައިކޯޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ އަދި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން