އިނީގޯ މާޓިނޭޒްއާ ދިމާ ކުރި މީހަކާ، އޭނާ ޒުވާބު ކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސީޒަން ނިމުމުން، އަލޮންސޯ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
މިލިޓާއޯ އެނބުރި އައުމުން، އަންޗެލޮޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނިންމުމަށް މީހުން ފާޑު ކިޔަސް، އެންރީކޭގެ ފަރުވާލެއް ނެތް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލިކުރަންޖެހޭ ޓީމަކީ ސިޓީ، ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް އޮއްވައި ތަފާތު ބޮޑެއްނުވާނެ: ގާޑިއޯލާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެވަޓަން ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި، ދަރަނި 112 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންޗެލޮޓީގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް، ބުނަނީ ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ލިބޭ ކަމަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ އުއްމީދު މަތި، އިތުބާރުވެސް ބޮޑުވެއްޖެ: ލާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮޑްރީގޯގެ ދެ ލަނޑުން ރެއާލަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނަނީ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އިނގޭ ކަމަށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޭސީ މިލާނުން ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޔާންގެ ލިސްޓުގައި ނާގަލްސްމަން!
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ނަސްރު ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ހެޓްރިކް ހަދައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރަފީނިއާގެ ލަނޑުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީ އަރައި އޮތީ އެހެން ޓީމުތަކަށް ވުރެ އުހުގައި: އާޓެޓާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވާތީވެ ޑި ޒާބީ ބްރައިޓަންގައި ހުރުމާމެދު ވިސްނަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަޕޯލީ އަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް، ޓޮޓެންހަމުން އުންމީދުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން