ލިވަޕޫލްގައި ތަފާތު ދައްކަނީ މެކް އަލިސްޓާ: ކްލޮޕް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނާޓްޒީން ގެ ނިޝާނާ ވައްތަރުވުމުން ޖަރުމަނުގެ 4 ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލަށް ދާން އުޅޭ ވާހަކަ އަމޮރިމް ދޮގުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް، އެތުލެޓިކޯ ހަތަރު ވަނަ އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޕޮލީ ބަލިކޮށް، އިންޓަ އިން ލީޑުގައި ކުރިއަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިނީގޯ މާޓިނޭޒްއާ ދިމާ ކުރި މީހަކާ، އޭނާ ޒުވާބު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސީޒަން ނިމުމުން، އަލޮންސޯ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިލިޓާއޯ އެނބުރި އައުމުން، އަންޗެލޮޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނިންމުމަށް މީހުން ފާޑު ކިޔަސް، އެންރީކޭގެ ފަރުވާލެއް ނެތް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލިކުރަންޖެހޭ ޓީމަކީ ސިޓީ، ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް އޮއްވައި ތަފާތު ބޮޑެއްނުވާނެ: ގާޑިއޯލާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެވަޓަން ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި، ދަރަނި 112 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަންޗެލޮޓީގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް، ބުނަނީ ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ލިބޭ ކަމަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ އުއްމީދު މަތި، އިތުބާރުވެސް ބޮޑުވެއްޖެ: ލާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮޑްރީގޯގެ ދެ ލަނޑުން ރެއާލަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނަނީ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އިނގޭ ކަމަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އޭސީ މިލާނުން ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޔާންގެ ލިސްޓުގައި ނާގަލްސްމަން!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ނަސްރު ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ހެޓްރިކް ހަދައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރަފީނިއާގެ ލަނޑުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން