ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 20:25
ޑެމްބެލޭ، މެސީ އުރާލައިގެން: މެސީ ފެނުން ގާތީ ބާސެލޯނާއިން
ޑެމްބެލޭ، މެސީ އުރާލައިގެން: މެސީ ފެނުން ގާތީ ބާސެލޯނާއިން
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ ޕްލޭނަށް ރުހުން ލިބިއްޖެ، މެސީ ގެނައުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި
 
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އާއި މެސީގެ ބައްޕަ މިއަދު ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާތައް ފަށާފައި

ބާސެލޯނާއިން އެކުލަބުގެ މާލީ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން ސްޕެނިޝް ލީގަށް ހުށަހެޅި ޕްލޭނަށް އެލީގުން ރުހުން ދިނުމާއެކު ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ލަޔޮނަލް މެސީ ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ ސްޕެނިޝް ލީގުން އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދިނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގައި މިދިޔަ ދެ ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދެން ކުޅޭނެ ކުލަބެއް ނުނިންމައިހުރި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން މިއަދު ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ޔަގީންކަންދީފަ އެވެ. މިއާއެކު މެސީގެ ބައްޕަ އަދި އެޖެންޓް ޖޯޖް މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޯޖް މެސީ ބުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި ކުރީގެ ކުލަބަށް އައުމަށް އޭނާ ވެސް ހުރީ އެދިގެން ކަމަށެވެ. މިއީ ވުން ކައިރި ކަމެއްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މެސީގެ ގެނައުމަށާއި އައު ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހެޅި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަންޖެހެ އެވެ. މި ގޮތުން މާދަމާ ޖަޕާނުގައި ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ފަހު ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ވިއްކާލަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ސްޕޭނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ވިއްކާލާ ލިސްޓުގައިވަނީ އަންސޫ ފަޓީ އާއި ފެރަން ޓޮރޭޒް އަދި ރަފީނިއާ އާއި ކެސިއޭ އެވެ.

މެސީ އޭނާގެ ތިން ކުދިން ގޮވައިގެން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ނުރުހިފައި - ޑެއިލީ މެއިލް

މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާއިން އަންނަ ސީޒަނަށް ގެނައުމަށް އެންމެ އިސްކަންދޭ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ އެކުލަބުގެ އެކަޑަމީން ފެށިގެން ކުޅެމުން އައި ކުޅުންތެރިއަކަށްވެފައި މެސީ ކުލަބުން ދާން ޖެހުނީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށްވުމެވެ. އަދި އޭނާގެ އެނބުރި ގެނައުމަކީ މާލީ ގޮތުން ވެސް ކުލަބަށް ނުހަނު ފައިދާހުރި ކަމަކަށްވާއިރު މިކަމަށް އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ ޕްރެޝަރެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާއިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް މެސީ ވެސް ކުޅޭނެ ކުލަބެއް ނުނިންމައި ހުރީ ބާސެލޯނާއިން ބުނާނެ އެއްޗެއްގެ އިންތޒާރުގަ އެވެ.

އޭނާގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާއިން އަލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިގެ ލިސްޓުގައި ވަނީ އިގްނާޒިއޯ މާޓިނޭޒާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެޕްޓަން އިކާއީ ގުންޑޮގަން އާއި އިޓަލީގެ ފިއޮރެންޓީނާގެ މޮރޮކޯ މިޑްފީލްޑަރު ސޮފްޔާން އަމްރަބްތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
22%
33%
0%
11%
22%
11%
ކޮމެންޓް