ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 19:27
މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ދީމާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ދީމާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް، އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ރަން މެޑަލް ދިފާއުކޮށްފި
 
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މޮރިޝަސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ފައިނަލުގައި މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ރަން މެޑަލް ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މޮރިޝަސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއާއެކު، މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ޓީމަކަށް ވެފައިވަނީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގައިވެސް ރާއްޖެއިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ފައިނަލުގައި މޮރިޝަސް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ރާއްޖެއިން މީގެކުރިން ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކާ ޚިލާފަށް، ފުރަތަމަ ގޭމުގައި ކުޅެފައިވަނީ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޭމުގައި ރަފާ ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮރިޝަސްގެ ޖަލިމް ބަލިކޮށްފައެވެ. ރަފާ ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 11-8، 12-10 އަދި 11-6 އިންނެވެ.

ދެވަނަ ގޭމުގައި ދީމާ ވަނީ 3-1 ން ހޮސެނެއްލީ ބަލިކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 11-6 ން މޮރިޝަސް ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދީމާ ވަނީ ޖެހިގެން އައި ތިން ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ދީމާ ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-6، 11-9 އަދި 11-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ދީމާ އަތުން ސެޓެއް ގެއްލިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މި ގޭމުންނެވެ.

Advertisement

ފައިނަލް މެޗުގެ ތިންވަނަ ގޭމުގައި ރާއްޖޭގެ ލައިސާ ފަތުހުﷲ އިސްމާއިލް ވަނީ މޮރިޝަސްގެ ކިނޫ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު 11-8 ން ކިނޫ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ސެޓު 11-7ން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ލައިސާ އެވެ. ނަމަވެސް، މޮރިޝަސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ހަތަރުވަނަ ސެޓު 11-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ހަތަރުވަނަ ގޭމުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެން ނިކުތީ ދީމާއެވެ. މޮރިޝަސް އިން ކުޅެން ނިކުތީ ފުރަތަމަ ގޭމުގައިި ރަފާ އަތުން ބަލިވި ޖަލިމް އެވެ. ދީމާ ވަނީ ހަތަރުވަނަ ގޭމު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ދީމާ ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-5، 11-4 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން މިއަހަރުވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާއިރު، މިއީ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމެވެ. އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ އައިއޯއައިޖީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ހަމައެކަނި ނާކާމިޔާބުވީ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
38%
46%
0%
8%
8%
0%
ކޮމެންޓް