ކުޅިވަރު
ތޯމަސް މުލާ ބޫޓު ބާލާނީ ކޯޗާ މަޝްވަރާކޮށްފައި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ފްރާންސް ސެމީ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ސެމީ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖޯޖިއާ ޤައުމީ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ނިކުތީ ބޮޑު ވަޒީރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުން ކުރަން ޖެހެނީ ބުރަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއް: ޓެން ހާގް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން ޓެން ހާގް އައު ކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯއާ ކުރިމަތިލާން ބިރުގަނޭ: އެމްބާޕޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ އަކީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ އެއްބައި، އަޅާކިޔާކަށް ނުވާނެ: ސިލްވާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނާގެލްސްމަން ތައްޔާރުވަނީ ޔަމާލް ގެއްލުވާލަން، އޭނާ ފެންނާނެތަ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖާމަނީއަށް އިސްވެ ހަމަލާދޭނީ ސްޕޭން: ކޯޗު
2 ހަފްތާ ކުރިން
މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވީއިރު، އާޖެންޓީނާ ސެމީ އަށް ގެން ގޮސްދިނީ މާޓިނޭޒް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ފުއެންޓޭ ހުރީ ބޮޑު އިތުބާރަކާ އެކު
2 ހަފްތާ ކުރިން