ޓެން ހާގަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުއްޓުމެއް ނެތި ނަޕޯލީ ކުރިއަށް، އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ހަތަރު ވަނަ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑު ތަފާތަކުން އަމީނިއްޔާ ބަލިކޮށް އިސްކަންދަރަށް ދެ ވަނަ މޮޅު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޑޯޓްމަންޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ޔޫސުފާ މުކޯކޯ އައުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ނަޞްރު ދޫކޮށް އަބޫބަކާރު އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ބެސިކްޓާސް އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުސްވެފައިވާ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް އެންރީކޭއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ ނުވަތަ ރެއާލަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދޭން ޓުޗެލް ބޭނުންވޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު އީގަލްސްއާއި ވެމްކޯއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުރަވީ ބަލިކޮށް ގުރައިދޫ އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކަށް މުޖޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޓްރޮސާޑް އާސެނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
"ފައިގަތަޅާ ފޯރި" އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހިރިޔާއާއި އަހުމަދިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި ޑެނީ އަލްވޭސް ޖަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މޮންޒާ ބަލިކޮށް، ޔުވެންޓަސް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރޭކަށްފަހު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސާއާއި ރެއާލްވެސް ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން