ކޮޕަ ޑެލް ރޭގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުރިމަތިލުމެއް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަންސޭލޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ކުރަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި މަޖީދިއްޔާގެ މައްޗަށް އިމާދުއްދީނުން ބޮޑު މޮޅެއް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރެއާލަށް ލީގު ތަށި ދިފާއުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އަންޗެލޮޓީ އަށް އެބައޮތް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ލެވަކޫސަން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑު ހަތަރު ވަނަ އަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އޮސަސުނާ އަތުން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ ގަދަ ހަތަރަކަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ރެއިމްސް އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހުވަގުތު ރޯމާ ބަލިކޮށް އެއްވަނައިގައި ނަޕޯލީގެ ލީޑް 13 ޕޮއިންޓަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
މޮޅުނުވެވި ލީގު ރޭހުގައި ރެއާލްއަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް!
4 ދުވަަސް ކުރިން
މޮންޒާ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު ހާސް ކަމެއް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަސުއޯލޯ އަތުން ބަލިވެ އޭސީ މިލާން ހަތަރު ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދިހަ ވަނަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗް ރެކޯޑާ ވެސް ހަމަކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެރިކްސަން ދަނޑުން ދިޔައީ ދަނޑިގަނޑުގެ އެހީގައި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ލިވަޕޫލް އެފްއޭކަޕުން ކަޓައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ރިބަކީނާ ބަލިކޮށް، ސަބަލެންކާ އަށް ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތަށި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޕްރެސްޓަން ނޯތު އެންޑް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފަސް ވަނަ ބުރަށް
5 ދުވަަސް ކުރިން
އަންނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތް އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ފްރޭންކްފާޓާ އެއްވަރުވެ ބަޔާން އުނދަގޫ ޙާލަތަކަށް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ކްރެމޮނީސޭ ބަލިކޮށް، އިންޓަ ދެ ވަނަ އަށް
5 ދުވަަސް ކުރިން