ކޭން ރެކޯޑު ހެދި މެޗުގައި ބަޔާނަށް ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރެކޯޑާއެކު ސިޓީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސަސޫނާ އަތުން މޮޅުވެ، ރެއާލަށް ދިހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލަމް އަތުން ބަލިވެ، ޓޮޓެންހަމުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
60 އަހަރުވީ ރެކޯޑް ކޭން މުގުރާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ޓޮމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝްފޯޑު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ޓެން ހާގް ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަންޗެލޮޓީ ބުނަނީ ރެއާލަށް ޖެހިލުމެއް ނެތް ކަމަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީން ރެއާލާ ދެކޮޅަށް، ގާޑިއޯލާ ހުރީ އުންމީދުގައި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް އަލް ތާއީ އަތުން ވެސް، އަލް އިއްތިފާގު އެއްވަރު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯގެ ޕެނަލްޓީން އަލް ނަޞްރު މޮޅުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އެޓްލާންޓާ، އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް، ބާސެލޯނާ އާއި ޕީއެސްޖީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސަލާހަށް އައު ރެކޯޑެއް، އޭނާ ނުހުއްޓުވޭނެ: ކްލޮޕް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭފާގެ އަދަބު ބަޔާން މިއުނިކަށް، ދެން ސަޕޯޓަރުން ނުވެއްދޭނެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލްޖިއަމް ޓީމުން ޑެބްރޫނޭ އަށް ޖާގައެއްނެތް
4 ހަފްތާ ކުރިން
90 މިނެޓަށް ސަލާހް ފިޓެއްނޫން: ކްލޮޕް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުގެ ވެރިން ކުޅުންތެރިން ހޯދަން އެހެން ކުލަބުތަކަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ: ރޮނާލްޑޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ގިނަ އަހަރު ތަކަކަށްފަހު އާސެނަލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް، އާޓެޓާ އަށް އުފާވެރި އިޙުސާސެއް!
4 ހަފްތާ ކުރިން