ލުކަކޫ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ، ސްވިޑުން ބަލިކުރަން ހެދީ ހެޓްރިކް!
12 ގަޑިއިރު ކުރި
ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ކަސެމީރޯ
12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އޯޕަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗު އެވިއާ އާއި އެއާޕޯޓަށް
12 ގަޑިއިރު ކުރި
ބަޔާންއިން ނާގެލްސްމަން ވަކިކުރަނީ، އާ ކޯޗުކަށް ވާނީ ޓުކެލް
20 ގަޑިއިރު ކުރި
މެސީ 800 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ރެކޯޑް މުގުރާލައި ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ރޮނާލްޑޯ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ކޭން ރެކޯޑް ހަދައި އިޓަލީގެ ކިބައިން އިނގިރޭސިން ބަދަލު ހިފައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޔުއެފާއިން ބާސެލޯނާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕްރެމިއާ ލީގު މެޗުތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލަން ފުރުސަތުދޭނެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕާޓޭ ހިމާޔަތްކުރަން އާސެނަލްގެ ފިޒިއޯ ގާނާއަށް ފޮނުވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ސްޕެއިންގެ ކެޕްޓަންކަން އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނައިޖީރިއާގެ މިނިސްޓަރު، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ބުޚާރީ އަށް އަރުވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕްލޭނާއެކު ކުރިއަށް ގޮސްފިނަމަ ސައުދީ ލީގު ދުނިޔޭގެ ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލާނެ: ރޮނާލްޑޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މިއީ މާޒީގައި އިޓަލީން ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ އަލުން ދައްކަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް: ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންނާއި މާޒީއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ސައުތުގޭޓް
2 ދުވަަސް ކުރިން
މާޓިނޭޒްއާއެކު ޕޯޗުގަލްގައި އައު ޗެޕްޓާއެއް ފެށުމަށް ރޮނާލްޑޯ ހުރީ އުފަލުން
2 ދުވަަސް ކުރިން
ހުނަރުވެރި ކުޅުމެއް ދެއްކި އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އަންޗެލޮޓީ، ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެޑަސަން
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ދުވާނެ ތިން އެތްލީޓުން ހޮވައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުމުގެ ފަހު މަރުހަލާ އަށް، ލީޑް ކުރަނީ ގަތަރުން
3 ދުވަަސް ކުރިން