ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 20:55
އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑު
އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑު
ޓްވިޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
 
ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބްރައުންޝްވެއިގް ވުލްވްސްބާގް އެއާޕޯޓުން ބޯޓު ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނަށް ދޫންޏެއް ވެއްޓިގެން

އާސެނަލްގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

ޔުއެފާ އަންހެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ވުލްވްސްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު، އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ޖަރުމަނުން އެނބުރި އައުމަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވީ ރަންވޭ މަތިން ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބްރައުންޝްވެއިގް ވުލްވްސްބާގް އެއާޕޯޓުން ބޯޓު ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނަށް ދޫންޏެއް ވެއްޓިގެން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެއެވެ. ބޮއިންގް 737 ބޯޓުގެ ކަނާތް ފަޅީގެ އިންޖީނުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއެކު، އެ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓުންނާއި ކްރޫއިން ވަނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށްވެސް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާސެނަލްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ހާދިސާގައި އެ ކުލަބުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އަދި އޮފިޝަލަކަށްވެސް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖަރުމަނުން ބޯޓު ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ވަނީ އެނބުރި ލަންޑަނަށް އައިސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
13%
27%
7%
20%
ކޮމެންޓް