އެފްއޭއެމްގެ ކޮމިޓީތައް ނަގައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބައްސާމް ދެއްވައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވި، މެދުކަނޑާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު ޗެލްސީގެ އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު، ވިލާ ބަލިކޮށް އެފްއޭކަޕް ގަދަ 16 އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ގިނަ ކުލަބުތަކަކަށް އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް ''ބަންދު''
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެފްއޭއެމުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއެއްނެތް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދަނޑުގައި ތަޅައި ގަތުން، ސޮބާ އަށް ހިތްދަތި އިޙުސާސެއް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ވަރުގަދަ އިރާން އަތުން މޮޅުވެ، ޤަތަރު ފައިނަލަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ފްލިކް ޝައުޤުވެރިވޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޓަޓްގާޓް ބަލިކޮށް، ޖަރުމަނު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ލެވަކޫސަން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި ވިސެލް ކޯބް އަތުން މިއާމީ ބަލިވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޕޯޓަރުން އަރައި ތަޅައިގަނެ ވިކްޓަރީ – ކުޑަހެންވޭރު މެޗު ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބައްސާމަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމުން ދޫދީ، އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އުޅުނު ކޮންގްރްސް ބަދަލުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް އަށް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ އޮފިޝަލުން އަންނަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮރެއާ ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޯޑަން ފައިނަލަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ތައިލެންޑް އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިސުރުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސަލާހަށް: އާމްދަނީގެ 20 ޕަސެންޓް ގައުމަށް ފޮނުވައިދީ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެންމެން މިތިބީ އެކުގައި: ޕޮޗެޓީނޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓަންގުއެޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް: ޕެރިސް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
3 ހަފްތާ ކުރިން