ޓުޗެލް ވަކިކުރަން ނިންމައި، ބަޔާންއިން އާ ކޯޗަކު ހޯދަން ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރުޅިއަތުވެއްޖެ! ނޫސްތަކުން ހަދަނީ ދޮގު: ޑިޔޮންގް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަލޮންސޯ ހޯދުމަށް، ލިވަޕޫލާއެކު ބަޔާން ވެސް ވާދަކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ ބަސް މަދުކޮށް، އަމަލު ގިނަ ކުރަންވީ ވަގުތު: ކަލްޒޯނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރަމެން ކުޅެނީ ފާޑު ކިޔާ މީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރާކަށް ނޫން: ޒަވީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެލެންޖު ބޮޑު، އެހެން ނަމަވެސް އާޓެޓާ ހުރީ އުންމީދުގައި!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިންޓަ އިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދެވަނަ އަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ ލެޖެންޑު ބްރެމޭ މަރުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދިހަ އަހަރުގެ މެދު ކެނޑުމަށްފަހު އޭޝިއަން ކެރަމް މުބާރާތް ބާއްވަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ޕޯޓޯގެ ހަމައެކަނި ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕާކިސްތާނުން ލިބުނު ފުރުސަތު އޭދަފުށީ ޝަމްހާއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކަލްވިން ޕިލިޕްސް އަށް ގާޑިއޯލާ: އެހެން ބުނެވުނީތީ މައާފްކުރޭ!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތަށި ހޯދައިދިނުމުން އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ދާއިމީކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސްލޮވޭކިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކަލްޒޯނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުން މަޒާރީ ވަކިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބިލްބާއޯ އަތުން ބަލިވެ، ޖިރޯނާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްއޮޑީގެ ވިސްނުމަކީ އާތީއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެކެޑަމީ ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކެޑަމީއަަކަށް ޓައިޓޭންސް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެތެރޭގެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ބަޔާނުން ނިންމީ ޓުޗެލް އާއެކު ކުރިއަށް ދާން!
1 ހަފްތާ ކުރިން