ހުނަރުވެރި ކުޅުމެއް ދެއްކި އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަންޗެލޮޓީ، ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެޑަސަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ދުވާނެ ތިން އެތްލީޓުން ހޮވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުމުގެ ފަހު މަރުހަލާ އަށް، ލީޑް ކުރަނީ ގަތަރުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބަށް ފަހު އާޖެންޓީނާ އަށް އައު ޗެލެންޖުތަކެއް ކުރިމަރިވާނެ: ސްކަލޯނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލަންޑް ނޯވޭ ޤައުމީ ޓީމަށް ދުރަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރެލިގޭޝަން ޒޯންގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި އޮތް ސެވިއްޔާގެ ކޯޗު ކަމުން ސަމްޕައޯލީ ވަކިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނުމާއެކު ކެޕާ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑޭވިޑް ވިލާ ދެކޭ ގޮތުގައި ޒަވީ މުޅި ބާސެލޯނާ ބަދަލުކޮށްލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލ.އަތޮޅުގައި ކުޅުނު ތާރީޚީ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއަހަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ތިން ގޭމްސްއަކަށް ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ތައްޔާރުވަނީ މެޑަލް ހޯދަން – މޫސަ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކެޕްޓަންކަން އެމްބާޕޭ އަށް، ކީޕަރަކަށް މައިނަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަށް ބޭނުންވަނީ ހޮޖްސަންގެ ތަޖުރިބާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިޔާ މުބާރާތުގެ 800 މީޓަރުން ޖާއިޝާއަށް ތިންވަނަ!
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިޔާ މުބާރާތުގައި ދެ އިވެންޓުންވެސް ސާއިދުއަށް ރަން މެޑަލް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ނެރެނީ ޒުވާން ޓީމެއް: ކޯޗު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ބިދޭސީ ޓީމުތައް، ޕާކިސްތާނާމެދު ޔަގީންކަމެއް ނެތް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާލޭގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށްފަހު ޕާކިސްތާން ޓީމު ލާމަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ: އޮންލީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭކަޕް ސެމީގައި ސިޓީއާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް
2 ހަފްތާ ކުރިން