ރަފީނިއާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވަނީ އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޙަމަދުﷲ ގެ ދެ ލަނޑާއެކު، އަލް އިއްތިހާދު މޮޅުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ޙިލާލް މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މޮންޒާ އަތުން އޭސީ މިލާން ބަލިވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވަޔެކާނޯ ކައިރިން ރެއާލް ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮކުމް އަތުން ބަލިވެ، ބަޔާނަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލިބުނީ މުހިންމު މޮޅެއް، މިހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި: އަލޮންސޯ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރެންނަކީ ޖާދޫ ގަރެއް ނޫން: ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ހުރީ އުފާވެފައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޔާންގެ ފަހަތަށް ކުޅުވަނީ ފޯމުގައި ތިބި ޑިފެންޑަރުން: ޓުޗެލް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެކްޓިހުގައި ފެންނަ ކޭން މެޗުތަކުން ނުފެނޭ: ކޯޗު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވެރޯނާ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލެވަންޑޯސްކީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނަންޓެސް ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ކުރިއަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލަނޑު ޖެހުމުގައި ވެސް އާސެނަލްގެ ފޯމް ދަމަހައްޓާ، ބާންލީ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ އަށް ފަހުވަގުތު ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުއްޓުމެއް ނެތި ލެވަކޫސަން ކުރިއަށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖެނޯ ކައިރިން ނަޕޯލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮރެއާ އަދި ލޮރެންޓޭގެ ދެ ލަނޑާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ލަސް ޕަލްމާސް ބަލިކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން