ޗެލްސީން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމުން، ކޯޗު ޕޮޓާގެ ޕްރެޝަރަށް ލުޔެއް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިދާލީ ފޮޑެން، ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ދެ ޕޮއިންޓަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަޝްރަފް ޙަކީމީގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
މާޒިޔާ ދޫކޮށް، އަސަދުﷲ އެހެން ކުލަބަކަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިތުރު އެއް އަހަރަށް ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން ސާޖީ ރޮބާޓޯ އައުކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިތުރު ވަގުތު ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ، އަލްނަސްރު އެއްވަނައިގައި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކުރި ދެވަނަ ޓީމަކަށް ލާޒިއޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ލައިޕްޒިގް ބަލިކޮށް، ޑޯޓްމަންޑުން އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެއްފައިން ކުޅެ، މޮޅު ގޯލެއް ޖެހި މާސިން އެލެކްސީގެ ވާހަކަ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ހާލާންޑްގެ އެޖެންޓުގެ މެސެޖު: ހުވަފެނީ ކުލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބާސެލޯނާ އަށް ޓްރާންސްފާ ސަސްޕެންޝަނެއް؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލް މެޗަށްފަހު ޒަވީގެ ތައުރީފު ކޫންޑޭ އާއި އަރައުހޯ އަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބުސްކެޓްސް އަށް ޚާއްސަވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް ހޮނިހިރު ދުވަހު
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސައޫދީން ނިއުކާސަލް ގަތް މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ގޮވާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
މެސީގެ ހަދިޔާއެއް އާޖެންޓީނާ ކުޅުންތެރިނަށް، 175 ހާސް ޕައުންޑުގެ ރަން އައިފޯނެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަނެއްކާ ވެސް އިސްކަންދަރުން ތަފާތު ދައްކާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި އަމީނިއްޔާ އިން ޣިޔާޘުއްދީން ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕްގެ ރެކޯޑް ގޯލް ސްކޯރަރު މަރުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އާޓެޓާގެ ނަސޭހަތެއް ޗެލްސީގެ ކޯޗަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން