އެތެރޭގެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ބަޔާނުން ނިންމީ ޓުޗެލް އާއެކު ކުރިއަށް ދާން!
6 ދުވަަސް ކުރިން
އަބަދު ވެސް ހޮލުންޑަށް އިތުބާރު ކުރަން: ޓެން ހާގް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ރޮޑްރީ އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރު: ގާޑިއޯލާ
6 ދުވަަސް ކުރިން
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ގެންގޮސްގެން ކުރިނޭރީ އެހެން ލީގުތައް: ސްޕެނިޝް ލީގް
7 ދުވަަސް ކުރިން
ވިނީޝިއަސް 7 ނަންބަރު އެމްބާޕޭއަކަށް ނުދޭނެ!
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރަފީނިއާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވަނީ އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޙަމަދުﷲ ގެ ދެ ލަނޑާއެކު، އަލް އިއްތިހާދު މޮޅުވެއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަލް ޙިލާލް މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް
7 ދުވަަސް ކުރިން
މޮންޒާ އަތުން އޭސީ މިލާން ބަލިވެއްޖެ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ވަޔެކާނޯ ކައިރިން ރެއާލް ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުން
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބޮކުމް އަތުން ބަލިވެ، ބަޔާނަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
7 ދުވަަސް ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!
7 ދުވަަސް ކުރިން
ލިބުނީ މުހިންމު މޮޅެއް، މިހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި: އަލޮންސޯ
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަހަރެންނަކީ ޖާދޫ ގަރެއް ނޫން: ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ސިޓީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ހުރީ އުފާވެފައި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބަޔާންގެ ފަހަތަށް ކުޅުވަނީ ފޯމުގައި ތިބި ޑިފެންޑަރުން: ޓުޗެލް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެކްޓިހުގައި ފެންނަ ކޭން މެޗުތަކުން ނުފެނޭ: ކޯޗު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވެރޯނާ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލެވަންޑޯސްކީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނަންޓެސް ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ކުރިއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން