ނިހާޔާ، ނަބާހާ، ހުޒާމް، މާޖިދާ، އަޒްމީން، ދީމާ، އަދި ރާހިލް ވެސް އެވޯޑް ހޯދައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމްޕު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސަމަރޭ، ރިޒާ، ލޯޖެހި، ކުއީން ވަހީދު، މައްލާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިލާނުގެ ދެ ޓީމު އެއްފަޅިއަށް، ރެއާލް، ސިޓީ، ބަޔާން، ޗެލްސީ އަނެއް ފަޅިއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް ޔޫރޮޕާ ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޯމްގައި އޮތް އާސެނަލް ޔޫރޮޕާ ލީގުން ކަޓައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕުގެ އައު ފޯމެޓް ސްޕޭނަށް ކަމަކުނުދޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވާދަވެރިއަކު ނެތް، އަނެއްކާ ވެސް ފީފާގެ ރައީސްކަމަށް އިންފަންޓީނޯ
1 ހަފްތާ ކުރިން
41 އަހަރުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ސްވިޑްންގެ ގައުމީ ޓީމަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ނަޕޯލީން ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވަޕޫލްވެސް ކަޓައިފި، ރެއާލްމެޑްރިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެ – ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ މެޗު ލ. ގަމުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ފޯވަޑް އިލާން ޔޫއޭއީގެ އަލްއައިން އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
48 ޓީމުގެ ވޯލްޑް ކަޕެއް، 11 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދެވަނަ ލެގު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު، ކުއާޓާއަށް އިންޓަރ މިލާން!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހާލާންޑްގެ ރެކޯޑުތަކާއެކު ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިގެން ސިޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ފައިނަލް ދެކުނަށް، ވާދަކުރާނީ ގަމާއި ވާދޫ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގާނާޗޯ އެނބުރި އައުން އަވަހެއް ނުވާނެ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވޭލްސްގެ އާ ކެޕްޓަނަކަށް ރަމްސޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން