ގޯސްތަކެއް ހެދުނު، ދެން އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލުން: ކޭން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޓަފް މެޗެއް: ގާޑިއޯލާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގަވީ ހުންނަން ޖެހޭނީ ބާސެލޯނާގައި: ޒަވީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހަވާޓްޒް އަށް އޮތީ އާޓެޓާގެ ލޯބި!
2 ހަފްތާ ކުރިން
މިތިބީ އެއް އޮޑިއެއްގައި، އެއް އަޒުމެއްގައި: ފްރެއުންޑް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މަޤާމުން ވަކިކޮށްފާނެ ކަމާމެދު ނުވިސްނަން: ޓުޗެލް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވިކްޓަރީން ހަވާލުކުރި ޓާގެޓް ހާސިލްވެއްޖެ: ސޮބާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލްއިން އެމްބާޕޭ ފަދަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޝައުގުވެރިވާންވެއްޖެ: އާޓެޓާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް، ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަސްއޮޑި ހޯދައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްބާޕޭ ދެން ޕީއެސްޖީއަށް ނުކުޅޭނެކަން އަންގައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނޫކާޑަކީ ފުޓްބޯޅައެއްނޫން: ޔޫއޭފާގެ ރައީސް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޞަލާޙު އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ދިމާ ކުރި ސަޕޯޓަރަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލް ނަސްރު މޮޅުކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯޕަންހޭގަންއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކުޅުމެއް: ގާޑިއޯލާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންޗެލޮޓީގެ ތައުރީފު ރެއާލްގެ ސްކޮޑަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސޮސިއެޑާޑް ބަލިކޮށް، ޕީއެސްޖީން އުންމީދުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލާޒިއޯ އިން ޕްރެޝަރުގައި އޮތް ބަޔާން ބަލިކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކިސްގެ ނަޒަރުގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އަގަކީ ނިއު، ވިކްޓަރީ، ވެލެންސިއާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދުމުން މޮރިނިއޯ 1.4 މިލިއަން ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓުޗެލްގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަކުނުދޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން