ރަޝިއާއިން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކުރި ބޭނަށް ޕޮލެންޑުން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ބުނެފި
1 މަސްކުރި
ކޮވިޑްގެ އިޖާބަ، ސައެންސްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
1 މަސްކުރި
ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރަކާއެކު، ވަކި ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފި
1 މަސްކުރި
ނުކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކަށް 87 މިލިއަން ރިޔާލް ހޯދަން އުޅުނު ދެ ޑޮކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި
1 މަސްކުރި
ޗައިނާގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ : ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑު
1 މަސްކުރި
އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ރަޝިއާއިން މެދުކަނޑާލަނީ
1 މަސްކުރި
ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ކޮއްކޯފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދީފި
1 މަސްކުރި
ޠާލިބާނުންގެ ހަރުކަށި އަމުރަކާއެކު އަފްޣާނިސްތާނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީ ހުއްޓި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލަށް!
1 މަސްކުރި
ފިލިޕީންސަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ
1 މަސްކުރި
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް
1 މަސްކުރި
މިއަދުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް ހާމައެއް ނުކުރާނެ
1 މަސްކުރި
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން އެންޖީއޯތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުންވެސް މަނާކޮށްފި
1 މަސްކުރި
އެމެރިކާއަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަ މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ
1 މަސްކުރި
ނޭފަތަށްޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް، ބަހާރަތު ބަޔޯޓެކްއިން ވިއްކަންފަށައިފި
1 މަސްކުރި
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތާމެދު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ތަފާސް ހިސާބުތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
1 މަސްކުރި
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ އިތުރު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ
1 މަސްކުރި
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ވައުދުވެ، 1.85 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ
1 މަސްކުރި
ޔޫކްރެއިން-އެމެރިކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ދެގައުމުގެ ރައީސުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
1 މަސްކުރި
އަންނަ 2023 ވަނަ އަހަރު، 2022ށްވުރެ ހޫނު ގަދަވާނެ: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެޓް އޮފީސް
1 މަސްކުރި
އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް ސަރވެލަންސް ވަރުގަދަކޮށްފި
1 މަސްކުރި