އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ، ރެޕަރ ކާންޔޭ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުތަކެއް އަލުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ އިންޒާރު ނޫސްވެރިންނަށް: ހަތިޔާރަކަށް ބެހެއްޓީ ޤާނޫނު އަސާސީ
2 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ 100ށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ވިއްކާލަން ބީލަންކުރަނީ
2 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސްކޫލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ޖިއާންގ ޒެމީން އަވަހާރަވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ނިއުޒިލަންޑް އަދި ފިންލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ތާޢީދުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ޔޫކޭ-ޗައިނާ ގުޅުމުގެ ރަން ޒަމާން ނިމުނީ: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު
2 މަސް ކުރިން
މިސައިލް ހުރިހާ ހިނދަކު ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ޒެލެންސްކީ
2 މަސް ކުރިން
ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
2 މަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ފޯސް އެކުލަވާލަނީ
2 މަސް ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް : ލަންކާގެ ރައީސް
2 މަސް ކުރިން
އިންސާނީ ޙައްޤާ ގުޅިގެން އދ އަށް ފަޟީޙަތް ޙައްޤު: އީރާން
2 މަސް ކުރިން
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުން: ޔުކްރެއިންގެ 6 މިލިއަން މީހުން ކަރަންޓު ނެތި، ދަތި ހާލުގައި
2 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކްއަށްފަހު ހިމަބިހި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެން ފަށާފާނެ، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
2 މަސް ކުރިން
ކާންޔޭ މިފަހަރުވެސް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި
2 މަސް ކުރިން