އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތައް ފަލަސްތީނުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ: އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު
1 ދުވަަސް ކުރިން
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާ މެދު އަމަލުކުރަން ނަތަންޔާހޫ ރޭވި ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކެއްސާތީ ދޭ ބޭހުން ކުދިން މަރުވި މައްސަލައިގައި 23 މީހުން ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން އުތުރު އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށް ހަމާސްއިން ބުނެފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެލެކްސީ ނަވަލްނީ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅުލަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓްގައި ދަތުރު ކުރާނެ 4 އެސްޓްރޮނޯޓުން ދައްކާލައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
4 ދުވަަސް ކުރިން
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
5 ދުވަަސް ކުރިން
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ޢައްބާސް، އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުالله ދެވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލް ލީޑަރަކަށް ނަރެންދުރަމޯދީ ހޮވިވަޑައިގެންފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
އަޚުންދްޖީ މިސްކިތް ހުރިތަނުގައި ހިޔަރަކާތް ވިލޭރޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ދިއްލީ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އީރާނުން ރަޝިއާއަށް މިސައިލް ދިން ކަމަށް ބުނެ، ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އީރާނުން ދޮގުކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާއި މެދު ނަތަންޔާހޫ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޖޯބައިޑަން، ނަވަލްނީގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅާ ބައްދަލް ކުރައްވައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މުޒާހަރާ ކުރާ ދަނޑުވެރިން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިއު ދިއްލީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން