ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 23:19
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ރޮއިޓާރސް
ޔެވްގެނީގެ ދިފާއުވުން
މަސައްކަތްކުރީ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ނޫންކަމަށް ބުނެ ޔެވްގެނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކައިފި
 
ރަޝިޔާގެ ސިޓީތަކުން އެމީހުންނާ ބައްދަލުވި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން
 
ރަޝިޔާގައި އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ލީޑަރޝިޕްއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ޔެވްގެނީ ބުނި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ އަސްކަރީ ނާކާމިޔާބު ހަރަކާތް ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ދިފާއުކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ.

ޔެވްގެނީ ދިން 11 މިނެޓްގެ އޯޑިއޯ މެސެޖްގައި ބުނެފައިވަނީ މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަތިޔާރާއި އަސްކަރީ ޓޭންކުތަކާއެކު ކުރި މަރޗަކީ ރަޝިޔާގައި އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ލީޑަރޝިޕްއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށެވެ. ޔެވްގެނީ އިތުރަށް ބުނީ އެއީ އޭނާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ 30 މީހުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން މަރާލުމުން އެކަމުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގި ކަމެއްކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން މަރޗް ފެށީ އިންސާފު ހޯދަން. އަހަރުމެންދިޔައީ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ވައްޓާލާކަށް ނޫން.
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން

ޔެވްގެނީގެ އޯޑިއޯ މެސެޖްގައި އޭނާގެ ކުރިޔަށް ހުރި ޕްލޭންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ހުރި ތަނަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައެއްނުވެއެވެ.

ޔެވްގެނީ ބުނީ އޭނާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ކީ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ސިޓީތަކުން އެމީހުންނާ ބައްދަލުވި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުންކަމަށާއި އެމީހުން ބައްދަލުކުރީ ރަޝިޔާގެ ދިދައާއި ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ސިމްބަލް އާއެކުކަމަށެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕުން މިސްރާބު ބަދަލުލުރީ މޮސްކޯ އާ 200 ކިލޯމީޓަރ ކައިރިއަށް އާދެވުމަށްފަހުއެވެ. ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔެވްގެނީ އާ ދެކޮޅަށް ތަހުގީގު އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ. އަދި ގާނޫނުހަދާ ބައެއް މެމްބަރުންވަނީ ޔެވްގެނީގެ ބޯ ކަނޑައިގެން ގެނައުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ޔެވްގެނީ ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ ރޮސްޓޮވް ގެ އަސްކަރީ ބޭސް ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަދިޔުމަކީ ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
23%
15%
38%
0%
8%
15%
ކޮމެންޓް