ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:23
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ: ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިނުވޭ
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ: ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިނުވޭ
އެފްއޭއެމް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
އޮސްޓްރޭލިޔާ، ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ޓީމަށް
 
އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްގެން

އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ގަދަ އެއް ބާރު ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު، ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ޓީމަށް ފަހިވެއްޖެ އެވެ.

އެކަމަކު މިކަން ކުރެވެން އޮތީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބަނގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގަ އެވެ. އޭގެ ހަފުތާއެއް ފަހުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މި ދެ ގައުމު ކުޅޭ ފަހު މެޗު އޮންނާނީ ޑާކާގަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ލައްވާލާނީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް އައި އަށެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ފަލަސްތީން އަލި ލެބަނަން އެވެ. ގްރޫޕުގެ މެޗުތަކުގައި ކޮންމެ ގައުމަކުން ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާ އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު ލީގުތަކުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމަކީ ގަވާއިދުން ވޯލްޑްކަޕުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އޭޝިޔާގެ އެންމެ ގަދަ އެއް ޓީމެވެ. ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ މިވަގުތު އޮތީ 27 ވަނާގަ އެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ 154 ވަނާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
11%
11%
22%
11%
11%
33%
ކޮމެންޓް