ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:07
ބާސެލޯނާގެ ދަނޑު ނިމޭއިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
ބާސެލޯނާގެ ދަނޑު ނިމޭއިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
ގޫގުލް
ވޯލްޑްކަޕް
ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލް މެޑްރިޑްގެ ދަނޑަށް، ބާސާ ދަނޑު ހުހަށް ބާއްވަނީ
 
ރެއާލްގެ ދަނޑަށްވުރެ ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގެ ޖާގަ ބޮޑު
 
ބާސެލޯނާގެ ދަނޑަށް 105000 މީހުންނަށް ވަދެވޭނެ

2030 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގައި ސްޕޭނުގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ކުޅޭނެ ސްޓޭޑިއަމުތައް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

މޮރޮކޯ އާއި ޕޯޗުގަލް އަދި ސްޕޭން ގުޅިގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ސްޕޭނުގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ކުޅުވާނެކަން ކަށަވަރުވާ އެންމެ މަޝްހޫރު ދަނޑަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސެންތިއާގޯ ބާނަބައު ސްޓޭޑިއަމެވެ. ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި މަރާމާތުކޮށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެއްކޮށް ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ސްޓޭޑިއަމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާތީވެ މިދިޔަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަނީ އެ ދަނޑުގައި އަލުން މެޗުތައް ކުޅެން ފަށައިފަ އެވެ. އަދި ސްޕޭނުން ވިސްނަނީ މި ދަނޑުގައި ވޯލްޑްކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ ސްޕޭނުގެ އެންމެ ޖާގަ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާގެ ނޭމްޕް ނޯގައި ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ވެސް ނުކުޅުމެވެ. އެއީ ތިން ގައުމަކުން މުބާރާތް ބާއްވާތީ އެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޯ މިހާރު ވަނީ ތަޅާލައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަންނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް އަލުން ސްޓޭޑިއަމް ބިނާކޮށް، ހުޅުވާލުމަށެވެ. އެއީ 105000 މީހުންގެ ޖާގައާއެކުގަ އެވެ. މިއީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ދަނޑަށްވުރެ 24000 މީހުންގެ ޖާގަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ސްޕޭނުން ވަނީ 10 ސްޓޭޑިއަމެއްގައި މެޗުތައް ކުޅެން ނިންމާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލްގެ ދަނޑަށްވުރެ ޖާގަ ބޮޑު ދަނޑެއް އޮންނާނެއިރު މަދު ބަޔަކަށް ވަދެވޭ ސްޓޭޑިއަމެއްގައި ފައިނަލް ކުޅުމާމެދު މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
17%
17%
0%
17%
0%
ކޮމެންޓް