ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:49
މެޗަށް ފަހު މެސީ ވޯލްޑްކަޕް ތަށި ހިފައިގެން އާއިލާއާއެކު
މެޗަށް ފަހު މެސީ ވޯލްޑްކަޕް ތަށި ހިފައިގެން އާއިލާއާއެކު
ޑެއިލީ މެއިލް
ލަޔޮނަލް މެސީ
އަހަރެން އަންހެން ދަރިއަކު ބޭނުން: މެސީ
 
މެސީ އަށް މިހާތަަނަށް ލިބިފައިވަނީ ތިން ފިރިހެން ކުދިން

އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކަށްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މިހެން ބުނީ ޓީވީ ޝޯއަކަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާގެ އާއިލީ ކަންކަން ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މެސީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެންޓޮނެއްލާ އަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ތިން ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އެންމެ ދޮށްޓަށް ލިބުނީ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ތިއާގޯ އެވެ. އެއަށްފަހު އަށް އަހަރުގެ މަޓެއޯ އެވެ. އެންމެ ކުޑައީ ފަސް އަހަރުގެ ސިރޯ އެވެ. މި ތިން ކުދިން ވެސް ލިބުނީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެނިކޮށެވެ.

"އަހަރުމެން ދެމެފިރިން އިތުރު ކުއްޖަކު ބޭނުން. އަހަރުމެން އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރަން. އެކަމަކު އުއްމީދު ކުރަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބޭނެ ކަމަށް،"
މެސީ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ފޯވަޑް ބުނީ އޭނާ އަކީ ރަނގަޅު ބައްޕައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ ކުޑައިރު މައިންބައިފައިންގެ ފުށުން ދަސްވިކަންކަން އޭނާގެ ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީވަރަކުން އަބަދުވެސް އާއިލާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން އިސްކަދޭ ކަމަށް ވެސް މެސީ ބުންޏެވެ. އަދި އަންހެނުން އެންޓޮނެއްލާ އަކީ ވެސް ރަނގަޅު މަންމައެއް ކަމަށް މެސީ ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގައި ދެ އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ކުރީގެ ކުލަބު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅެން ވިސްނީ ވެސް ދަރިންގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާކޮށް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މެސީ ބުންޏެވެ.

އާއިލާއާއެކު މެސީ ސައުދީ އަރަބިޔާގައި - ޓްވީޓަރ
"އޭނާ 24 ގަޑިއުޅެނީ ދަރިންނާއެކު. ބައެއް ފަހަރު އަހަރެން ގައުމީ ޓީމާއެކު، ނޫނީ ޕްރީ ސީޒަނުގައި އަދި މެޗުތަކަށް ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަށް ވެސް ދާންޖެހޭ. މަސްދުވަހަށްދާން ޖެހޭ ފަހަރު އާދޭ. ކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެނީ އޭނާ އެކަނި. ތިއާގޯ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކައި ކަންކަން ޝެއާކުރަން ބޭނުންވާނެ. އެއީ ބައެއް ފަހަރު އެންޓޮނެއްލާ ގާތުގައި. ކަންކަން (މަންމަ ގާތުގައި) ހިއްސާ ކުރަން އެސޮރަށް އިތުބާރު އޮވޭ. މަޓެއޯ ހުއްޓުމެއްނެތި ވާހަކަ ދައްކާނެ. ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭނެ. ސިރޯ އިންނާނީ މަޑުމަޑުން،"
މެސީ ބުންޏެވެ.

މެސީ ބުނީ އޭނާ އާއި އަންހެނުން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ތެދުވެ ތިން ކުދިންނާއެކު ސައިބޮއި ހަދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އޭނާ ޓްރޭނިންއަށް ދަނީ ކުދިން ސްކޫލެއް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

"ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ސްކޫލް ދޮށަށް އަހަރެންދަން. އަނެއްބައި ދުވަސްދުވަހު ދާނީ އަންހެނުން. ކުދިން ކާނީ ޓޯސްޓާއި ޗޮކްލެޓް މިލްކް. ޕްރެކްޓިހަށް ފަހު އަހަރެން ގެއަށް އަންނަނީ މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު. މެންދުރު ކައިގެން އަންހެނުންނާއެކު ކުޑަކޮށް ނިދާލާފައި ކުދިން ސްކޫލުން ގެނެސްފައި އަނެއްކާ ވެސް ދަނީ ޕްރެކްޓިހަށް،"
މެސީ ބުންޏެވެ.
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
0%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް