ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 08:22
ެއެންތަނީ ޓެއިލާ ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކުރަނީ
ެއެންތަނީ ޓެއިލާ ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކުރަނީ
ގޫގުލް
ޔޫރޯ 2024
ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު މެޗުގެ ރެފްރީ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
ޔޫއޭފާއިން ވަނީ ޓެއިލާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި

ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކުރި އެންތަނީ ޓެއިލާ އަށް އިތުރު މެޗެއް ނުދޭން ޔޫއޭފާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމީ ޖަރުމަނުގެ ޖަމާލް މުސިއާލާ ޖެހި ބޯޅަ ސްޕޭނުގެ މާކް ކުކުރޭޔާގެ އަތުގައި ޖެހުނުކަމަށް ވީޑިއޯތަކުން ފެނުނު ނަމަވެސް ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ނުދިން މައްސަލަ ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޓެއިލާ އާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. އިއްޔެއާ ހަމައަށް މި ޕެޓިޝަނުގައި 26000ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކުރި އެވެ.

މި މެޗަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ އޭނާ ދަނޑުން ނުކުންނަނިކޮށް ސުވާލުކުރަން ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މިކަން ހުއްޓުވީ ފުލުހުންނެވެ. އަދި އެ މެޗަށް ޖަރުމަނު ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ރެފްރީ ރޫމަށް ވަދެ ޕެނަލްޓީ ނުދިނީ ކީއްވެކަން އޮޅުން ފިލުވަން މަސައްކަތް ކުރި ކަން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫއޭފާއިން ވަނީ ޓެއިލާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ޓެއިލާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ރެފްރީ އެވެ. އޭނާ އަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފީފާގެ ރެފްރީއެއްވެސްމެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް