އެއް ދުވަހުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މަސް ބާނައިފި، އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 700 ޓަނު!
6 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ: އިލެކްޝަންސް
6 އަހަރު ކުރިން
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަސް މީހަކު ހޯދަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ސަރުކާރު ބޭފުޅުން ދަނީ ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން:ނަޒީރު
6 އަހަރު ކުރިން
އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދުގުގެ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލުނުވާތާ ހަފްތާއެއް!
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްޑީޕީ މާލެ ހަރުގޭގައި ބޮޑު ދިދައެއް ނަގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަލަށްލާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، މިއިން ބޭފުޅަކަށް އެއް ދުވަހު ވެސް ޖަލުގައި ކެތްނުކޮށްލެވޭނެ: މަހުލޫފް
6 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަތުމުން ގައިދީއެއްގެ ޓިކެޓްދޭނަން: ފަލާހް
6 އަހަރު ކުރިން
ތަރައްގީ ވެގެންގޮސް މަސްބާނަން ބުޅީގައި އަޅަނީ ވެސް އާފަލާއި އޮރެންޖް: މެމްބަރު ޝާޑު
6 އަހަރު ކުރިން
ހައްޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް އުފުލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ޣައްޒާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2 ބިލިއަނަށް ތިރިވާނެ: ރިޔާޒު ރަޝީދު
6 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ޕެންޓަގަންއަށް މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެ!
6 އަހަރު ކުރިން
ލަންކާ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި، އަނެކަކު އަދިވެސް ފަރުވާގައި
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ 96 ޕަސެންޓް ކުދިން އުފަންވަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި: ހެލްތް މިނިސްޓަރ
6 އަހަރު ކުރިން
ވަގުތީ އަމުރަކުން 12 މެމްބަރުން ހުއްޓުވިތާ ދޮޅު މަސް، އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބި!
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަގަހަ ތަކުގެ ޓިނު ބާއްވެއްޖެނަމަ، ޓިނު ހަދިޔާކުރަން އަދުރޭ ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ދަށް، ރޯދައިގެ ކުރިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: އަތޮޅު ކައުންސިލް
6 އަހަރު ކުރިން
ގއ. މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން