ހިޔާ ފްލެޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެންޑީއެމްއޭ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ވަގުތީ ނަތީޖާ - 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީއަށް 66 ގޮނޑި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ވިޔަފާރިކޮށް އޭގެ ބޭނުންކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
12 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ގަތުމާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވޭ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
20 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ރަނގަޅު، ހާމަކަން ބޮޑު، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
21 ގަޑިއިރު ކުރި
ބޫތު ބަހައްޓާފައި ހުރިގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވުނު، އިންޑިއާގެ އިންތިހާބުގައި ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންކަން އެނގިގެންދިޔަ - ޝަހާބުއްދީން
21 ގަޑިއިރު ކުރި
93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެންމެ 3 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ލިބުން ލަދުވެތި، ކޯޓާ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ބޮޑު - ރޮޒައިނާ
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
22 ގަޑިއިރު ކުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އީސީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ 3 މަސްދުވަސް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ރައީސް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޤައިދީންނަށް ވޯޓު ލެވޭތީ އިންޑިއާގެ އީސީގެ ކުރީގެ ޗީފްގެ ތައުރީފް، ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިންވެސް އެކަން ފަށަންޖެހޭކަމަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މި އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް ދަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޕީއެންއެފް އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު
1 ދުވަަސް ކުރިން
އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން - އެމްޑީޕީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އީވާ ބަލިކޮށް ކުޑޫ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިގެން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން