ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުން

ތައިލެންޑަށް އެތެރެވާ މީހުން އެއަރޕޯޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

  • 14 ދުވަހަށްވުރެ މަދުން އެގައުމަށް އެތެރެވާ މީހުންގެ ގައިގައި ވައިރަސްނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށް އެއަރޕޯޓްގައި ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • މިޓެސްޓް ހެދުމަށް ހޭދަވާނީ 96 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
  • 1700 މީހުން މެޑިކަލް ވިސާގައި އެގައުމަށް އެތެރެވުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 21:32 | 7,115

ތައިލެންޑް އެއަރޕޯޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ދައްކާލަނީ - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑަށް މީހުން އެތެރެވުން ތިން މަސްދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު ވަކި ބަޔަކަށް ތައިލެންޑަށް އެތެރެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ތައިލެންޑްގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މައި އެއަރޕޯޓްގައި ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ވާރކް ޕަރމިޓް ނެތް މީހުންނަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ހަފްތާ ވަންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިނުވާތީ ތައިލެންޑުން ވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެ ގައުމަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައެވެ.

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަށް އެ ގައުމަށް އަންނަ މީހުންނެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް 14 ދުވަހަށްވުރެ މަދުން އެގައުމަށް އެތެރެވާ މީހުންގެ ގައިގައި ވައިރަސް ނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށް އެއަރޕޯޓްގައި ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތައިލެންޑްގެ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނަގާނީ ދޮޅު ގަޑިއިރެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ފަތުރުވެރިން އަންނައިރު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ. އެއަރޕޯޓްގައި ހަދާ މިޓެސްޓް ހެދުމަށް ހޭދަވާނީ 96 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. އަދި މި މީހުންނަށް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެ ގައުމަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު 1700 މީހުން މެޑިކަލް ވިސާގައި އެތެރެވުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ތައިލެންޑްގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ތައިލެންޑް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އިތުރު އެއަރޕޯޓްތައް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މި އަހަރު ތައިލެންޑަށް ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި އެތެރެވާނެ ކަމަށް ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި މިންވަރަށްވުރެ 80 އިންސައްތަ މަދުން މީހުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް އެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ދާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑަށް 39.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 11 އިންސައްތައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.