raajjemv logo
މަދޫރީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް
މަދޫރީ ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ކޭންޑްލް" ރިލީޒް ކޮށްފި
ރަންވީރު ސިންގ ބޮލީވުޑް
ރަންވީރު ސިންގ ތަފާތު ގޮތަކަށް ފޭނުންނަށް ހާއި ކިޔާލައިފި!
ކްރްތީ ސެނޯން
ފިލްމް ސެޓަށްދާން ކެތްމަދުވެފައި މިހުރީ: ކްރްތީ ސެނޯން
ބޮލީވުޑް
ރަންވީރު ސިން މޫނަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް އިމޯޖީއަކާ ގުޅުވާލެވޭ
"ރެއިން އޮން މީ"
ލޭޑީ ގާގާ އާއި އަރިއާނާގެ ލަވަ "ރެއިން އޮން މީ" ރިލީޒްކޮށްފި
ކުޑަކުޑަ ބާރު
ކުޑަކުޑަ ބާރު: މާނަ ފުން މެސެޖަކާއެކު ސަމާލުކަމަށް
ބޮލީވުޑް
ވިދްޔުތު ޖަމްވަލް ސިނގިރެޓް 'ބަޓަކުން' ލުނބޯ ފަޅިކުރާ ގޮތް އެނގޭތަ؟
ބޮލީވުޑްގައި ނިކުންނަން ހުރި ފިލްމުތައް
ލޮކްޑައުން ނިމުމުން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނަން އޮތީ ކޮން ތަރިންގެ ފިލްމުތަކެއްކަން އެނގޭތަ؟
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރު
ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރުގެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ 3 މީހުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ފޭސްބުކް އެވެޓާ
ފޭސްބުކްގެ ކެއަރ ރިއެކްޓަށް ފަހު މިފަހަރު "ފޭސްބުކް އެވެޓާ"
ވިރާޓް ކޯލީ
އަންހެނުންނާ އެއްކޮށް ވެއްޖިއްޔާ ފިލްމެއް ކުޅެފާނަން :ވިރާޓް
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ އިރްފާން ޚާން
ފިލްމީ ތަރި އިރްފާން ޚާންގެ ދަރިފުޅު ސޯޝަލް މީޑިއާގަ، ބައްޕަގެ ހަނދާން އާކޮށްފި
ކާރްތިކް އާރްޔަން
އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމައް ފީ ކުޑަކުރަން އޯކޭ: ކާރްތިކް
ވަކީން ފީނިކްސް
"ޖޯކާ" އިން އެވޯޑު ހޯދި ވަކީން ފީނިކްސް ބައްޕަޔަކަށް ވަނީ!
ޕޫޖާ ބޭދީ
ގޯއާގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީސްގެ ހާލަތު ފެނި ޕޫޖާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ
ފިލްމު "ޗޯކްޑް"
ޖޫން 5 ވަނަ ދުވަހު، އަނޫރާގް ގެ "ޗޯކްޑް" ނެޓްފްލިކްސް އިން ފެންނާނެ
ފަރްހާން އަޙްތަރު
މުމްބާއިގެ ކަމާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރްހާން ޕީޕީއި ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި
މަލަންގްގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ
"މަލްންގް" ގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ
ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ
ނަވާޒުއްދީން ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފި
ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އާލިއާގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެ
ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އާލިއާގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް
މާސްޓަރ ރިލީޒްކުރާނީ ސިނަމާގައި
ފިލްމު" މާސްޓަރ" ރިލީޒްކުރާނީ ސިނަމާގައި
ބޮލީ ވުޑް: މަމްމީތް މަރުވުން
އެކްޓަރ މަމްމީތް މަރުވެއްޖެ
ސޮނާކްޝީ ސިންހާ
ސޮނާކްޝީގެ ކުރެހުންތައް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި
ވިދްޔާ ބާލަން
ވިދްޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އެމޭޒަން ޕްރައިމް އަށް