އެކްސިޑެންޓުގައި ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު 6 ދަރިންގެ ބައްޕަ: ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރުމުގައި ސަޢީދަކީ ނަމޫނާއެއް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
"މީހެއްގެ ފުރާނައިގެ ބަދަލެއް ނުހޯދޭނެ"
1 މަސްކުރި
"ފައިމަގުގައި ޓައިވާން ވަށާ ހިނގަނީ އާއްމުން ހޭލައްވާ އިންޒާރުގެ މެސެޖު ދިނުމަށް"
1 މަސްކުރި
ލަންޑަންގެ ޗުވިންގަމް ކުރެހުންތެރިޔާ، ބެން - ފޫހިކަމެއް ނެތި ކުރެހުމުގައި
1 މަސްކުރި
ދެ އަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުފާ ލިބުނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގައި
1 މަސްކުރި
އަވިގަނޑުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ލޭބަރުންނާމެދު ވިސްނާލެވުނީ ކިތައް ފަހަރު؟
1 މަސްކުރި
ކޭބަލް ކާރު ސާހިބަށް ސާބަސް!
1 މަސްކުރި
ކޮފީއިންވެސް ޑޮލަރު ރައްކާ ކުރެވިދާނެކަން އެނގޭތަ؟
1 މަސްކުރި
ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުން ބުޅާ ގެންގުޅެން ޤަބޫލެއް ނޫންތަ؟
1 މަސްކުރި
ޙުސައިނުގެ މަސައްކަތުން މާ ސިންގާ ޖަންގައްޔަކަށް އިތުރު އާރޯ ކަމާއި ފެހިކަން!
1 މަސްކުރި
ތުއްތު ރުއިމުގެ އަޑުން ގުގުމަމުން ދިޔަ ގޭ ތެރެއިން ލަޔާލީ ގެނެސް ދެނީ މައިންނަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަންއެއް!
1 މަސްކުރި
ކަރަންޓު ކަށަވަރު ނުވުމަކީ ވެސް ހޯދައި ބަލައިފި މީހަކަށް ނިޢުމަތެކެވެ!
1 މަސްކުރި
'އަކުއާ ވުމަން': އަސްލުގައިވެސް މިއީ ހަމަ ކަނޑުގެ ދަރިއެއް
1 މަސްކުރި
ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް އާއި ސޭމް އަސްގަރީ ވަރިވަނީތަ؟
2 މަސް ކުރިން
އޭޝިއާގައި ހުރި އެންމެ ދިގު ގަހުގެ ޢުމުރުން ކިހާ ދުވަހެއް ވެދާނެ؟
2 މަސް ކުރިން
މިޔަރުގެ ހަމަލާގައި ފައި ބުރިކޮށްލި އުމަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް
2 މަސް ކުރިން
ވަކި ތެއްޔެއްގައި ކައްކާ، ސަރވްކޮށްގެން ނޫނީ ފުރިހަމަ ނުވާ ކޭމެއް!
2 މަސް ކުރިން
މާ ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ނެތަސް، ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީންނަށް ފާޠިނާ ހުޅުވާލީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ދޮރު
2 މަސް ކުރިން
ނާޔާއާއި ލައިލާ ބުނެދެނީ ސަނަދުގައި ހިފައިގެން ނުތިބެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމުގެ މުހިންމުކަން!
2 މަސް ކުރިން
ސިކުނޑީގެ އެމްއާރްއައި ހަދަން ބިރު ގަންނަ މީހުންނަށް ޢުއްމީދީ ޚަބަރެއް!
2 މަސް ކުރިން