ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 14:50
ކެމްބޯޑިޔާ ގައި ކިޑްނެޕް ފޭކް ކުރި ދެމީހުންނާއި ފުލުހުން
ކެމްބޯޑިޔާ ގައި ކިޑްނެޕް ފޭކް ކުރި ދެމީހުންނާއި ފުލުހުން
ބީބީސީ
ކިޑްނެޕް ފޭކް ކުރުން
އަމިއްލަ ކިޑްނެޕް ފޭކް ކުރި ޓައިވާންގެ ޔޫޓިބަރަކު ކެމްބޯޑިޔާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޮންލައިން ސްކޭމް ތަކާގުޅޭ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގެ މައްސަލަޔަކީ ކެމްބޯޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑުމައްސަލަ އެއްކަމަށްވެއެވެ.

ކިޑްނެޕް ވެފައިވާކަމަށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ޓައިވާންގެ ޔޫޓިބަރަކު ކެމްބޯޑިޔާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ޗެން ނެންގ ޗުއަން ނަމަކަށްކިޔާ މިޒުވާނާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިދެމީހުން ވަނީ ކެމްބޯޑިޔާގެ ސިހަނޫކްވީލް ކިޔާ ސިޓީގައި ގޭންގެއްގެ އަތްދަށުވެ، ޗެން އަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވީޑިއޯ އެއް ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

ކެމްބޮޑިޔާގެ ސިހަނޫކްވީލް ކިޔާ ސިޓީ އަކީ ގޭންގް ހަރަކާތްތަކާ ކިޑްނެޕްކުރުމާ އަދި އޮންލައިން ސްކޭމް ތަކަށް މަޝްހޫރު ސިޓީ އެއްކަމަށް ވެއެވެ.

ޗެންގެ ވީޑިޔޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އަށް ލީދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ވީނުވީ އެއްނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. ޗެން އެއަށްފަހު ކިޑްނެޕްކުރި މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެ ފިލަންދުވަނީ ކަމަށާ ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭ އަނިޔާވެ ބޮލުގެ އެއްފަޅި ބާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިތުރު ވީޑިއޯ އެއް ލާފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް އޮންލައިން ކަންކަމަށް މޮޅު އެކިފަރާތްތަކުން ޗެންގެ ވީޑިއޯ ގައި ގޯހެއް އުޅޭކަން ދެނެގަނެފައިވެއެވެ. އަދި ލިއު ޔޫ ކިޔާ އޮންލައިން އިންފްލުއެންސަރަކު ވަނީ ޗެން ކިޑްނެޕްކުރިކަމަށް ބުނާމީހުން އޭނާ ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތް ދޫކޮށްފަ ބަހައްޓަންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާ، އިތުރަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޗެން ހުރި ލޮކޭޝަން ހޯދާފައެވެ.

ފުލުހުން އަތުލައިގަތްއިރު އެދެމީހުން ތިބީ ހޮޓަލެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ފުލުހުން ވަނީ އެދެމީހުން ގެންގުޅުނު އާލާތާ އެކު މީޑިޔާ އަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ކެމްބޯޑިޔާގެ ޕްރޮވިންޝަލް ކޯޓުން ހުކުރުދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި އެދެމީހުން ވަނީ ފޭކް ކޮންޓެންޓް ދައްކައިގެން ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް ނުރައްކާވާފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި ވަނީ ދެއަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށް ދެހާހެއްހާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އޮންލައިން ސްކޭމް ތަކާގުޅޭ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގެ މައްސަލަޔަކީ ކެމްބޯޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑުމައްސަލަ އެއްކަމަށްވެއެވެ. އދން މިދިޔަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ބުނާ ގޮތުން އެގައުމުގައި އެއްމިލިއަނެއްހާ މީހުނަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން މިފަދަ ސްކޭމް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެމަޅީގަޖެހޭ ގިނަ މީހުންނަކީ އޭޝިޔާ ބައްރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފްރިކާއަދި ލެޓިން އެމެރިކާގެ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ވެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް