ޓިއުނީޝިއާގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތުގެ މުއްދަތު ޖެނުއަރީ 30ށް ދިގުދަންމާލައިފި
3 މަސް ކުރިން
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ޗައިނާއިން ދުވާލަކު 9،000 މީހުން މަރުވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
3 މަސް ކުރިން
ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާ އިން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޗިން ގަންގ އައްޔަންކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ކޮވިޑްގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލާތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކަންބޮޑުވުން
3 މަސް ކުރިން
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ހައިވޭއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާއިން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކުރި ބޭނަށް ޕޮލެންޑުން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ބުނެފި
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑްގެ އިޖާބަ، ސައެންސްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
3 މަސް ކުރިން
ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރަކާއެކު، ވަކި ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ނުކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކަށް 87 މިލިއަން ރިޔާލް ހޯދަން އުޅުނު ދެ ޑޮކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ : ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑު
3 މަސް ކުރިން
އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ރަޝިއާއިން މެދުކަނޑާލަނީ
3 މަސް ކުރިން
ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ކޮއްކޯފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދީފި
3 މަސް ކުރިން
ޠާލިބާނުންގެ ހަރުކަށި އަމުރަކާއެކު އަފްޣާނިސްތާނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީ ހުއްޓި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލަށް!
3 މަސް ކުރިން
ފިލިޕީންސަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް
3 މަސް ކުރިން
މިއަދުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް ހާމައެއް ނުކުރާނެ
3 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން އެންޖީއޯތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުންވެސް މަނާކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާއަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަ މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން