ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 22:56
ވާގްނަރ ގްރޫޕުގެ ހަނގުރާމަވެެރިން އެގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން އާއެކު
ވާގްނަރ ގްރޫޕުގެ ހަނގުރާމަވެެރިން އެގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން އާއެކު
ރޮއިޓާސް
ވާގްނަރ ގްރޫޕް
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ އަމާޒު އެފްރިކާއަށް
 
މިހާރުވެސް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން އަންނަނީ އެފްރިކާގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުން

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ދެން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިނުވާނެކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތީ އެފްރިކާ ކަމަށް އެގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެފްރިކާ ގައި އައު ދަތުރެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޕްރިގޮޒިން ގޮވާލާ ވީޑިއޯ އެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި އޭނާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ބެލަރޫސް އަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ޕްރިގޮޒިން ޕްރެސް ސަރވިސް އިން ޓެލެގްރާމަށް ޕޯސްޓްކުރި މިވީޑިއޯ އަކީ ޖޫން މަހު ޕްރިގޮޒިން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު މިގޮތަށް ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަހަރުމެން ހަނގުރާމަކުރީ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު. ރަޝިޔާއަށްޓަކައި ތިޔަ ހަނގުރާމަވެރިން ތިވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައި. އިސް ސަފުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީ ލަދުވެތިކަމާއި އިހުތިރާމް ކުޑަކުރުމުގެ ކަންކަން. އެކަންކަމުގައި އަހަރުމެން ބައިވެރިވާނެ ކަމެއްނެތް
ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން

ޖޫން 23ން 24ށް ޕްރިގޮޒިން އިސްވެ ހުރެ ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަސްކަރީ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ ރޮސްޓޮވް ގިފިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ ހިފުމަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މޮސްކޯ އާއި 200 ކިލޯމީޓަރާއި ހިސާބުން ޕްރިގޮޒިން މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލީ ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ނުދާންކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޕްރިގޮޒިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ އިންސާފުގެ ހިނގާލުމެއްކަމަށާއި އެހަރަކާތަކީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ކޮމާންޑަރުން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ.

ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމާއެކު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ފުރަތަމަ ވަނީ އެގްރޫޕް ނެތިކޮށްލާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ވާގްނަރ ގްރޫޕުން މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލީ ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އަލެކްސެންޑަރ ލުކްޝެންކޯ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރައްވައިގެންނެވެ. އެއީ ބެލަރޫސް އިން ވާގްނަރ ގްރޫޕަށް ހިމާޔަތްދޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ވާހަކަދައްކަވަމުން ލުކްޝެންކޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕްރިގޮޒިން ވަނީ ބެލަރޫސް އަށް އައުމަށްފަހު އަނބުރާ ރަޝިޔާއަށް ގޮސްފައެވެ.

ފަހުން ކްރެމްލިން އިން ވަނީ ޕްރިގޮޒިން އާއި ޕުޓިން ބައްދަލުކުރެއްވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ބެލަރޫސްގެ ސިފައިން ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ތަމްރީން ކުރާނެކަމަށް ބެލަރޫސް އިން ހާމަކުރިއެވެ.

ވީޑިއޯ ގައި ޕްރިގޮޒިން ވަނީ ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބެލަރޫސް ގެ ރައްޔިތުންނާ މެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައްކޮށް އެފްރިކާ އަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެދިފައެވެ. މިހާރުވެސް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން އަންނަނީ އެފްރިކާގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންނެވެ.

ޕްރިގޮޒިން ބުނީ ފަހުގެ ހިސާބެއްގައި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އާދެވިދާނެކަމަށާއި އެއީ އެމީހުން ލަދުގަންނަން ނުޖެހޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ޔޫކްރެއިން މަޝްރަހު ގޮސްފައިވާނަމަ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވާގްނަރ ގްރޫޕުން އަންނަނީ ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް، ލީބިޔާ އަދި މާލީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
17%
17%
0%
17%
0%
50%
ކޮމެންޓް