ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:19
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ޓްވީޓަރ
މެސީ
މެސީ، ބާސެލޯނާ އަށް 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފި!
 
ކުޅޭނެ ކުލަބެއް ޖޫން މަހު ނިންމަން މެސީ ބޭނުންވޭ

އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް އޭނާ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ކުރުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ލަޔޮނަލް މެސީ ދީފި އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މެސީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާ ކަމާއި އޭގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ރަސްމީ ފެކްސްއެއް ކުލަބަށް ފޮނުވިކަން އިއުލާނުކުރި ނޫސްވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް މެސީ ބަދަލުވުން ގާތްނޫން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޔޫއޭފާގެ ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭ އަށް އެކުލަބުގެ މާލީ ކަންކަން ނުފެތުމެވެ. އަދި ލަލީގާގެ މާލީ ގަވާއިދުތަކަށް ފެތިގެން ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްލޭން އެ ލީގުން އަދި ގަބޫލުކޮށްފައިނުވާތީ އެވެ.

Advertisement

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ހަފުތާގައި ހަމަވާނެ އެވެ. އަލުން އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމަކީ މެސީގެ އެންމެ އިސް އަމާޒެވެ. އޭނާގެ އާއިލާ ވެސް އެދެނީ އެގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލައްވައި ސޮއިކުރުވަން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ތެދުދޮގު އޮޅުންފިލުވުމަށް މެސީގެ އެޖެންޓް އަދި ބައްޕަ ޖޯޖް މެސީ ވަނީ އެލީގާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ އަދި މެސީ - ޓްވިޓަރ

މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެނެވެން އޮތީ ދެ ގޮތަކަށެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޕްލޭން ލަލީގާއިން ގަބޫލު ކުރުމާއެކު އެޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލައިގެންނެވެ. މިކަމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު މެސީ ބޭނުންވަނީ ވީހާ އަވަހަކަށް އޭނާ ދެންކުޅޭނެ ކުލަބެއް ނިންމުމަށެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ކަންތައްވީގޮތް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. މެސީ ފަހު ވަގުތު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީ ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ލަލީގާއިން ރަޖިސްޓަރީނުކޮށްދިނުމުންނެވެ.

އަލުން އެނބުރި މެސީ ގެނައުމަކީ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް އާއި ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. ލަލީގާގެ ނިންމުން ލަސްވާނަމަ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެސީ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް މިހާރު ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

އޭނާ އަށް އެމެރިކާގެ އިންޓަމިއާމީ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް 2024ގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ކުޅެން ޔޫރަޕުގައި ކުޅުމަކީ މެސީގެ ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީގައި ހުރުމަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
17%
0%
17%
0%
33%
ކޮމެންޓް