ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:20
އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި
އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި
ބޯހިޔާވަހިކަން
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި 15 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދެނީ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މި ނިންމެވުން ނިންމަވާފައި
 
މިއީ ދާދި ފަހުން ރައީސް ސާލިހު އިއުލާނު ކުރެއްވި 6000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކެއް
 
އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާންމު ކުރައްވާނެ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި 15 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ދާދި ފަހުން ރައީސް ސާލިހު އިއުލާނު ކުރެއްވި 6000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދޭ ފްލެޓުތަކެއްކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
18%
7%
12%
9%
4%
51%
ކޮމެންޓް