ކުޅިވަރު
ބާސާގެ ކޯޗުކަމުން ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް އެމަގާމަށް ސެޓިއެން ހަމަޖައްސައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން ލީގުތައްޓާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނާއި އެފްއޭއެމްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައިއޯއައިޖީ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލެވޭނެ: މަރޭ
5 އަހަރު ކުރިން
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވެ، ބާސާއިން ފޯވަޑެއް ހޯދަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް!
5 އަހަރު ކުރިން
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް، ސުޕަރ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލަށް
5 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ސިފައިން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ބާންލީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީއިން ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް އެރުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ލިވަރޕޫލަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސްއިން ދެވަނަ ބުރު، މޮޅަކާއެކު ނިންމާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ނޯވިޗް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން