ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓް ހިންގުމަށް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ލޯންޗުކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 2023ށް އާރުކާޓީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފި
12 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްއިން ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
12 މަސް ކުރިން
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ: ޚިދުމަތުގައި 20 އަހަރު
12 މަސް ކުރިން
ދިރާގު "ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 265 ރުފިޔާއަށް ދުވާލަކު 5ޖީބީ
12 މަސް ކުރިން
މިމަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 80،000 އާއި ގާތްކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 391 މިލިއަން ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރި
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އޭސީއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ރެފްކޫލްގެ ހަވަނަ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތް ފޮއްޓެއް ގަތުމުން މަންޗީ މިލްކް ބިސްކޯދު ބޮނޑިއެއް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 އަހަރު ކުރި
ރެފްކޫލް ވާރލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް
1 އަހަރު ކުރި
އަންހެން ކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 4 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ލާމު އަތޮޅުގައި
1 އަހަރު ކުރި
ސެޕްޓެމްބަރު 14ގެ ނިޔަލަށް 1،130،035 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިންތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ "ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހަނިމާދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ޖޮކީ" ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ޕާސްޕޯޓް ސިމް ކާޑުތަކުން 90 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫއިން އައިފޯން 14 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި މަތީ ފަންތީގެ ރޯޑް ޝޯތަކެއް!
1 އަހަރު ކުރި