ކުޅިވަރު
އިންޝުއަރެންސް ސްކީމަކީ ޒުވާން އެތުލީޓުންނަށް ލިބޭނެ އިތުރު ހިތްވަރެއް: އިމްރާން
5 އަހަރު ކުރިން
ބޭލް އަނބުރާ ޓޮޓެންހަމަށް ބަދަލުވުން ނާދިރު: އޭޖެންޓް
5 އަހަރު ކުރިން
ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވާ ކުޅިވަރުގެ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ޕައޮލޯ މަލްޑިނީގެ ދަރިފުޅު މިލާނަށް ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެދީފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަންސޫ ފަޓީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސާއަށް މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން 50 ވަނަ ލަނޑާއިއެކު ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އޮބައިދާގެ ހެޓްރިކާއިއެކު ގްރާންޑޭއަށް މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފަސްވަނައަށް
5 އަހަރު ކުރިން
އެކްސެލް ސްޓްރީޓް ސޮކާ މާލޭ ޒޯން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމައިލާފި
5 އަހަރު ކުރިން
14 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ގްރީން އަތުން ޓީސީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން: ޖޮކޮވިޗް އަށްވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
5 އަހަރު ކުރިން