ކުޅިވަރު
ވާޑީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ލެސްޓާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
4 އަހަރު ކުރިން
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އަންނަ ޖުލައި މަހަށް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ރިސޯޓު ލީގު: ހަތަރު ޒޯނުގެ މުބާރާތްތައް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ޕީއެސްޖީ އާއި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅެނީ
4 އަހަރު ކުރިން
އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވުމަށް އިޓަލީން ނިންމައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ސާފިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ރެއާލުން އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
އިންޓަ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއްވަނައަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން