ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 08:07
އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ސިމިއޯނީ
އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ސިމިއޯނީ
ޓްވިޓަރ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ގަދަ އަށެއްގައި އޮތް އެންމެ އުނދަގޫ ޓީމަކީ ޑޯޓްމުންޑް: ސިމިއޯނީ
 
ޑޯޓްމުންޑް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވާތާ ފަސް މަސް ވެއްޖެ: ސިމިއޯނީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ އަށެއްގައި އޮތް އެންމެ އުނދަގޫ ޓީމަކީ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑް ކަމަށް ސްޕޭނުގެ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއެގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މި ދެ ޓީމު މިރޭ ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޖަރުމަނުގެ ލީގުގެ ފަސް ވަނާގައި އޮތް ނަމަވެސް މިއީ ޑޯޓްމުންޑް 2021ގެ ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ އަށެއްގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެއީ ވަރަށް ތަފާތު ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެއް. އެއީ ބަލިކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ޓީމު. އެމީހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވާތާ ފަސް މަސް ވެއްޖެ. އެމީހުންނަކީ ކައުންޓަރ އެޓޭކްގައި މާވަރުގަދަ ޓީމެއް
ސިމިއޯނީ

އޭނާ ބުނީ ގަދަ އަށެއްގައި އޮތް ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ އަރިމަތި ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ކުޅޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކީ ވެސް ޑޯޓްމުންޑް ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ބޮކްސްގައި ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކީ އެއީ. އެއީ ގަދަ އަށެއްގައި އޮތް އެއްވާނެއްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުޅޭ ޓީމު
ސިމިއޯނީ

މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ މާލޭ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް