ޖަންގައްޔެއްގެ 32 މީޓަރު އުހުގައި ކުލާހެއް... މިއީ ދުނިޔޭގައިވެސް ހުރި އެންމެ އެކަހެރި ކުލާސްތަ؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެތުލީޓުންގެ ފެންވަރާއި ބުންވަރުގެ ސިއްރު: ބޮޑު ކައްކާގެ ޖަޑިބުކަމުގެ ދަށުގައި؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މިނިވަން ޕްލެޓްފޯމަކީ ޢާންމު ފާޚާނާއެއްތަ؟
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސު އުނިކޮށް އުފަންވި އައިސަމްގެ އެންމެ ޖީންއަކަށް ފަރުވާ ދީގެން، ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަޓަރ ޗިކަން ތައްޔާރުކުރި މީހަކު ނޭނގިގެން ހައި ކޯޓަށް!
1 މަސްކުރި
ބުޅަލަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ޑިމާންޑްކޮށް، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި!
1 މަސްކުރި
ޔޫކްރެއިނަށް އުފަން މޮޑެލަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ދިނުމުން ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ
1 މަސްކުރި
މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ވާގިނެތިފައި ވާ މީހަކު ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް: ކީއް ކުރަން ކަން އެނގޭތަ؟
1 މަސްކުރި
ޤަތުލުޢާންމުގައި ޒަޚަމްވެ، ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ޒުވާނެއްގެ ސީދާ ސާދާ ލޯބި: އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް މިސާލެއް!
1 މަސްކުރި
ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރގެ ދަރިކަނބަލުން ރެޑްކްރޮސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
1 މަސްކުރި
ޤަތުލުޢާންމުގެ ފަސްގަނޑުން ޑރ ފިދާ: ޚާއްޞަ ވަނީ ކީއްވެ؟
1 މަސްކުރި
އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ އެކި ބަލިތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގައި ޒީބްރާފިޝްގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟
1 މަސްކުރި
ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ކުނިވަށިގަނޑަށް ވެއްޓުނު އުއްބަތިން ބަދަލުކޮށްލީ ޤައުމެއްގެ ކުރިމަގު
1 މަސްކުރި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުއްތާއަކީ އޮޅުވާލުމެއް! ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސްއިން ތަހުގީގު ކުރަންފަށައިފި
1 މަސްކުރި
ކެތްތެރިކަމުގެ ބާރުން ފޯނެއް ޗާޖު ކުރެވިދާނެ!
1 މަސްކުރި
"ޟަރޫރަތަކީ އީޖާދުގެ މަންމަ": އުނުއޮރިޔާން ނިވާ ކުރަން ޣައްޒާގެ ފަހުލަވާނަކު ހޯދީ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙައްލެއް!
1 މަސްކުރި
ދެން ފާރުގަ ޓީވީ ހަރު ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ! ވާގަނޑުތަކާ ހެދި ބޮލަށްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ!
1 މަސްކުރި
ޕާކް ކުރަން ޙާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް 'ކަކުނި ހިނގުން'
1 މަސްކުރި
ޢާއިލާ މެންބަރެއްގެ ކުއްލި މަރުން ކުރިވި އިޙްސާސްތައް ގެނެސްދިން 'ހޮލޮބޮކްސް': އެތައް މޭލެއްގެ ދުރުން ސީދާ ކޮޓަރިއަށް!
1 މަސްކުރި
ތާ އަބަދު ބަރިސްތާއިން ބަދަލުވެ ތަމްރީނު ދޭން ޖެހޭތީ އުނދަގޫވޭތަ؟ އެހެންވިއްޔާ އެޑަމް ހޯދާ!
2 މަސް ކުރިން