23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު


އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ބޭންޑް ކޭންއަށް

  • ސައުތުގޭޓް ބުނީ އޭނާއަކީ އެ މަގާމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް
  • ކޭން ވަނީ ކޮލިފައިން ބުރުތަކުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައި
16 ގަޑިއިރު ކުރި