23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު


ތުރުކީގެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި 104 ސިފައިން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

  • 2016 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގައި ހިންގަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގައި ބަޣާވާތުގައި 260 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
  • ތުރުކީއިން އެފަހަރު 50،000 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އޭގެ ތިންގުނަ މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަނީ ވަކިކޮށްފައި
33 މިނެޓު ކުރިން