23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު


މަސްވެރިކަން ދަށްވެ މަހުގެ އަގު މައްޗަށް!

  • މަސް ލިބުން ދަތިވީ މޫސުން ގޯސްވުމުން
  • މަހުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
2 ދުވަަސް ކުރިން