23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު


ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި ހިތްވަރުގަދަ ނަރުސް މީހާގެ ވާހަކަ

  • ނަރުސްމީހާ މަރުވިއިރު ފިރިމީހާއަށްވަނީ ނޯޓެއް ލިޔެފައި
  • ލީނީ ޕުތުސެރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށްވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ލިބިފައި
  • ލީނީ އަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އާއިލާއަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދިޔަ ނަރުހެއް
48 މިނެޓު ކުރިން