ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަދިވެސް ދަށަށް ދަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަން އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްތައް ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ވަންނަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ކާށިދޫގައި 250 އެނދުގެ ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
37 ޒުވާނަކަށް ގެޓްސެޓް ލޯނު ލިބުނުކަން ހާމަކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް: އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގަދަ ބާރަކަށް ވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އައިސް ރިންކް ޖުމެއިރާއަށް!
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްސެވަން ބުކް ލިސްޓު ޕްރޮމޯ ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަން އަށް އެއްލައްކަ މީހުން ވޯޓް ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 8.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ވީއޭއެމްކޯއާއި އަލްޝާލީމެރިންއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަން ބާއްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ރެއިންބޯ ރީ-ކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކިހާވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ އިންވެސް އައިފޯން އެކްސްގެ ވިއްކަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ "ކަލާ ރަން" އަންނަ މަހު
7 އަހަރު ކުރިން
ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމަން ބަޖެޓް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ މަގާމަށް އައުޝަން ލަތީފް އައްޔަން ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތި ޚިދުމަތުގައި އަށް އަހަރު؛ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް އަށްް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!
7 އަހަރު ކުރިން