ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަންޓާ އެއަރ

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ކޫއްޑޫއަށް ފަށަން ނިންމައިފި

  • ދަތުރުތައް ފަށާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު
  • މާލެއިން ކޫއްޑުއަށް އަދި ކޫއްޑުއިން މާލެއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ
  • މަންޓާ އެއަރ އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައި

ކ. މާލެ | 28 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:00 | 3,097

މަންޓާ އެއަރގެ ފްލައިޓެއް - ޓްވިޓަރ

މަންޓާ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ކޫއްޑޫއަށް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަންޓާ އިން ވަނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކޫއްޑޫ ސެކްޓަރ ގެ ދަތުުރު ފަށަން ނިންމާފައެވެ. މާލެއިން ކޫއްޑުއަށް އަދި ކޫއްޑުއިން މާލެއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ދަތުރުތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ކުރީ ބައިގައި ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިިޔާލާ ބުކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް މަންޓާ އެއަރލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ކޫއްޑޫއަށް ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަލަށް ގުޅުނު މަންޓާ އެއަރ އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ.

ޖުމްލަ 10 ސީޕްލޭން ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 6 ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މަންޓާ އެއަރ އިން މިހާރު ތާވަލު ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ ދަރަވަންދުއާއި ކުޑަހުވަދުއަށެވެ. މަންޓާ އެއަރ އުދުހުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެވެ. އެ ބޯޓު ތަކަކީ 68 މީހުންނާއި 78 މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މަތިންދާ ބޯޓު ތަކެކެވެ.

މަންޓާ އެެއަރގެ ދަތުރުތަކާއިއެކު، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވެ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދަތުރުކުރުމުގެ އިތުރު ފުުރުޞަތުތައް ހުޅުވިގެންދާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މަންޓާގެ އިތުރުން ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އަދި ފްލައިމީ އިން ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.